W WIGILIĘ URZĄD ZAMKNIĘTY

Zgodnie z Zarządzeniem burmistrza Blachowni 24 grudnia 2015 roku ustalono dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Blachowni oraz dla kierowników jednostek organizacyjnych. Dzień ten jest wolny  w zamian za dzień 26 grudnia 2015 roku.

Z POMOCĄ POSZKODOWANYM

Poszkodowane, które ucierpiały w sobotę 19 grudnia wskutek wybuchu gazu w mieszkaniu przy ul. Żeromskiego 1a, przebywają obecnie w szpitalu. Pomoc paniom zaoferował już Urząd Miejski w Blachowni. 

-Po powrocie ze szpitala panie, o ile wyrażą taką chęć, będą mogły zamieszkać w lokalu komunalnym. Wybraliśmy już dla nich mieszkanie, w którym będą mogły przebywać do momentu wyremontowania swojego spalonego lokum – dowiedziałem się od Pani Sylwii Szymańskiej.

Pomoc finansową zaoferuje też MOPS. Jednorazowe świadczenie pieniężne. Jednak jego wysokość będzie zależeć od dochodów poszkodowanych. Być może paniom będzie też przysługiwać zasiłek okresowy. Jednak i w tym przypadku zgodnie z prawem muszą być spełnione określone warunki.

CZAS DO 31 GRUDNIA 2015R.

Jeszcze kilka dni zostało do złożenia wniosku o wykup mieszkania komunalnego.  Przypomnę, że zielone światło na wykup lokali popreferencyjnych cenach radni Blachowni dali 25 lutego 2015 roku.

 

Rada Miejska w Blachowni
uchwala, co następuje:

§ 1. Do sprzedaży przeznacza się lokale mieszkalne będące własnością Gminy Blachownia za wyjątkiem lokali wymienionych w uchwale Nr 157/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Blachownia.

§ 2. Nabywcami lokali mieszkalnych od Gminy Blachownia na zasadach określonych w niniejszej uchwale mogą być ich najemcy, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 roku poz. 518 z późn. zm.) z uwagi na nawiązanie stosunku najmu na czas nieoznaczony.

§ 3. 1. Sprzedaż lokalu mieszkalnego z zastosowaniem bonifikaty dotyczy wyłącznie najemców, którzy nie zalegają z płatnościami wynikającymi ze stosunku najmu.

2. W przypadku gdy najemca w chwili zawarcia umowy sprzedaży pozostaje w związku małżeńskim, sprzedaż dokonywana jest na rzecz obojga małżonków.

3. Prawo do sprzedaży lokalu mieszkalnego nie przysługuje, gdy najemca lub jego współmałżonek posiada tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego.

§ 4. Najemcy lokalu mieszkalnego, który spełnia warunki określone w § 2 i § 3 niniejszej uchwały, udziela się bonifikaty od wartości nieruchomości lokalowej, ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego z zastosowaniem następujących stawek procentowych:

1. Przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych, przy jednorazowej zapłacie – 85 % bonifikaty.

2. Przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych, przy zapłacie rozłożonej na raty na okres do trzech lat – 75% bonifikaty.

§ 5. Wprowadzona w § 4 bonifikata obowiązuje w okresie do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 6. Traci moc Uchwała nr 104/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży oraz warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych od cen sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych stanowiących własność Gminy Blachownia.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Blachowni.

 

Dzięki tej uchwale w tym roku mieszkańcy Blachowni złożyli kolejne 50 wniosków o wykup lokali komunalnych.

sesja3

ZAPROSZENIE NA SESJĘ

sesja1

sesja2

sesja3

image

WYBUCH GAZU W BLOKU

imageW sobotę 19 grudnia przed południem w bloku przy ul. Żeromskiego 1a doszło do wybuchu gazu. Na miejsce przybyło 7 jednostek straży pożarnej.

 

 

 

 

 

 

 

st1Mimo że nie rozerwało butli, eksplozja była tak duża, że spowodowała poważne zniszczenia w mieszkaniu na drugim pietrze. Zawaliła się jedna ze ścian i wyleciały szyby w oknach. Na szczęście nikt nie zginął. Dwie osoby z poparzeniami zostały przewiezione do szpitala na Parkitce w Częstochowie.

 

 

 

 

image-2W tym czasie strażacy ugasili pożar, oddymili mieszkanie oraz wynieśli i schłodzili pozostałe butle z gazem. Akcja jednostek straży pożarnej trwały blisko 3 godziny.

 

 

O KUCHNIA, ALE ŻYWIĄ

Jak obiecali tak zrobili. Fundacja „Progress” prowadzi już zimowe dożywianie wśród najbardziej potrzebujących Mieszkańców Gminy Blachownia.  Jak informuje Zarząd tej organizacji – smaczne i pożywne zupy bezinteresownie przyrządza restauracja „Kmicic”, które wydawane są codziennie także w niedzielę w godz. 14 – 15 w Klubie „Tęcza”.  Warto dodać, że z tego dobroczynnego przedsięwzięcia korzystać mogą najbardziej potrzebujący mieszkańcy z naszej Gminy.

Pomysł, choć eksperymentalny, okazał się strzałem w przysłowiową „10″. Bowiem Fundacja jako jedyna w Blachowni, przy wsparciu władz oraz restauracji „Kmicic”, zorganizowała taką pomoc.A w pierwszym dniu akcji zimowego dożywiania – 9 grudnia br. – skorzystało aż 38 osób.

 

Działacze Fundacji „Progress” serdecznie dziękują wszystkim Darczyńcom Gminy Blachownia, za liczny i obfity udział w zbiórce żywności związanej z akcją zimowego dożywiania, która odbyła się 27 i 28 listopada na terenie Blachowni i Łojek. Ogółem organizacja zebrała ponad 700 kg artykułów spożywczych, które w większości posłużą jako wkład do kotła w celu przygotowania ciepłych posiłków. Pozostała zaś część trafi do najuboższych rodzin z naszej Gminy w postaci szlachetnej paczki.


ŚWIĄTECZNE WIADOMOŚCI Z RATUSZA

wiadz ratusza… a w nim wywiad z Panią Sylwią Szymańską, burmistrzem Blachowni, która podsumowuje pierwszy rok swojej kadencji. Czytelnicy mogą się też dowiedzieć co dalej w sprawie Przedszkola przy ul. Żeromskiego.

W kwartalniku można jeszcze przeczytać szczegółowy opis budżetu na 2016 rok i o wielu wydarzeniach jakie miały miejsce na terenie naszej Gminy.

LODOWISKO CZYNNE – BURMISTRZ ZAPRASZA

lodow1 W końcu. Aura poddała się i udało się zmrozić taflę sztucznego lodowiska w Blachowni. Teraz można jeździć do… zmarzniętej kości, do upadłego. Mieszkańcy, szczególnie dzieci, z Blachowni za darmo. Przyjezdni za opłatą. Kto nie ma łyżew może się nie martwić. Na miejscu funkcjonuje dobrze wyposażona w łyżwy wypożyczalnia. Numeracja butów szeroka od 30 do 47.

Lodowisko przy USC niczym Zimowe Centrum Blachowni jest dobrze doświetlone, a muzyka zachęca do wykonywania axelów, lutzów, rittbergerów czy pistoletów.  Pani Sylwia Szymańska burmistrz Blachowni zaprasza dzieci i młodzież codziennie od godz. 15 do 21, a w soboty i święta od 10 do 21. W środy czas na lodowisku będą umilać  animatorzy z MDK.

Teraz zapewne nie tylko Pani burmistrz, pomysłodawczyni utworzenia lodowiska sztucznego w Blachowni, jest za tym, aby zimowa aura jak najdłużej zadomowiła się w naszej Gminie.

 

lodonocA już niedługo  Sylwester. Przywitanie Nowego Roku, już nie na drodze pod Urzędem Miejskim, a może na łyżwach, bo nastąpi w Zimowym Centrum Blachowni czyli przy lodowisku. Atrakcji nie zabraknie. A od stycznia 2016 roku uczniowie blachowniańskich szkół lekcje wf będą mogli odbywać na lodowisku.

BOŻONARODZENIOWO W RĘDZINACH

kgwMożna było oglądać, smakować i podziwiać do woli dania przygotowane przez panie z kół gospodyń wiejskich gmin powiatu częstochowskiego. Sami nie odmówiliśmy sobie spróbowania kilku potraw wigilijnych.

 

Gospodarzem 10. Regionalnej Prezentacji Stołów Wigilijno-Bożonarodzeniowych była Gmina Rędziny. W gotowaniu i smakowaniu potraw wzięły udział także nasze panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Blachowni.


http://tvorion.pl/?action=show_news&idNews=19578

DLA KOGO REKLAMA?

Kilka dni temu od Pana Andrzeja otrzymałem e-maila z pytaniem i z dwoma zdjęciami.

 

Panie Marku – (pisze pan Andrzej) przy ul. Bankowej i noclebliskoSienkiewicza ustawiona jest duża tablica, informująca, że w Domu Wycieczkowym przy ul. Sportowej 1 można tanio się wyspać. Ikonki w dolnej części tablicy wskazują, że w hoteliku OSiR można też aktywnie spędzić czas, korzystając np. z obiektów sportowych, należących do Ośrodka. I wszystko jest OK, tylko pytam pana radnego do kogo ma dotrzeć ta informacja? Do mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, Blachowni czy do osób idących na przystanek PKS?

 

 

nocleopolskaDlaczego ta tablica nie jest usytuowana tam gdzie rzeczywiście ten Dom Wycieczkowy byłyby lepiej reklamowany? Na przykład przy drodze opolskiej. Drogą krajową – 46 codziennie podąża tysiące kierowców zatem chyba więcej niż ulicami Sienkiewicza i Bankowej gdzie stoi reklama OSiR-u.

Pozdrawiam 

 

Panie Andrzeju rzeczywiście słuszne spostrzeżenie dlatego postaram się oto zapytać Pana prezesa OSiR.

POCIĄGI ZATRZYMUJĄ SIĘ W BLACHOWNI

Pociągi kolei śląskich wznowiły zatrzymywanie się na małych stacjach między Częstochową, a Lublińcem.  Połączeń może nie za wiele, ale dobre i to. Zatem wyremontowane dwa perony, a spore pieniądze, do czegoś się przydadzą.

pkproz

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE OPŁATKOWE

oplatek

SOŁTYSI CHCĄ WIĘCEJ

Jak dowiedziałem się nieoficjalnie sołtysi z Blachowni chcieliby pobierać większą dietę. Obecnie wynosi ona 100 zł. Teraz propozycja Państwa sołtysów opiewa na 350 zł. Nową podwyżkę tłumaczą wytężoną pracą na rzecz mieszkańców i faktem częstych wyjazdów prywatnymi samochodami chociażby do Urzędu Miejskiego w Blachowni.

W czwartek Pani Magdalena Maciążka – sołtys Łojek poinformowała mnie, że zrezygnowała z tej propozycji, informując o tym pisemnie Panią burmistrz.

JABŁKA ROZDANE

jabW kilka godzin MOPS w Blachowni rozdał mieszkańcom Gminy 12,800 kg jabłek. Owoce w skrzynkach po 20 kg trafiły do szkół, przedszkoli, OSiR i sołectw oraz samych mieszkańców.  Owoce przekazała palcówka opiekuńczo-wychowawcza w Ostrowach.

KTO SPRZĄTNIE PLAKATY

Do 25 listopada br. komitety wyborcze miały czas na sprzątnięcie swoich plakatów wyborczych.

plakattrawa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak widać nie wszyscy o tym pamiętali.

plakatzdarty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niektórzy kandydaci nadal się do nas uśmiechają, zachęcając do głosowania mimo że wybory dawno się skończyły.

plakat1

 

 

 

 

 

 

 

 

Inny widoczny i niebezpieczny ślad po wyborach do Sejmu to pozostawione na słupach cienkie druty, którymi mocowano plakaty wyborcze.

ZGŁOSILIŚMY SWOJE ZADANIA

W poniedziałek 7 grudnia br. razem z mieszkańcami starego osiedla oraz Gminy złożyliśmy dwa projekty do Budżetu Obywatelskiego.

Projekt lokalny (na nasze osiedle zarezerwowano ponad 123 tys. zł) to propozycja naprawy łącznika między ulicami Sportową, a 16-go Stycznia przy blokach 2 i 4. Przejście to zbudowane z trylinek jest tak nierówne, że kierowcy uszkadzają podwozia swoich aut, zaś piesi potykają się o nierówną nawierzchnię.

Na zadanie ogólnomiejskie (warte 70 tys. zł) – zgłosiliśmy ogrodzenie placu zabaw na skwerze Tarnawskiego dla poprawy bezpieczeństwa bawiących się tam dzieci.

 

W sumie do Urzędu Miejskiego wpłynęły 42 projekty z propozycjami od mieszkańców.  Ich łączna wartość wynosi 1,2 mln zł. Teraz do 7 stycznia 2016 roku potrwa weryfikacja składanych wniosków, a samo głosowanie odbędzie się od 5 do 8 lutego.

11 stycznia nastąpi ogłoszenie wyników weryfikacji.

Od 16 do 30 stycznia będzie prezentacja projektów.

Od 5 do 8 lutego głosowanie mieszkańców. To od nich, od udziału w głosowaniu będzie zależeć jakie zadanie będzie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

15 lutego włączenie zwycięskich projektów do budżetu.

Realizacja wybranych inwestycji i zadań do końca 2016 roku roku.

NTL – CO Z PRZEDSZKOLEM?

tczPo raz kolejny sprawą przedszkola w Blachowni przy ul. Żeromskiego zajęła się red. Martyna Pościk z Niezależnej Telewizji Lokalnej Radomsko

 

 

 

więcej na temat co dalej z przedszkolem na: 
http://www.tvntl.pl/index.php/czstochowa-mainmenu-114/16874-tydzie-czstochowski-07122015

przedszkolentl

rynekkontakt

DEWASTACJE CIĄG DALSZY

rynekkontakt Kolejne akty wandalizmu można zauważyć na jeszcze nie otwarty Ryneczku przy ul. ks. Kubowicza oraz na skwerze Tarnawskiego.

 

 Wyrwana kamera. Być może po to aby dokonać kolejnych kradzieży ale już nie pod okiem kamer.

 rynekrura

A to już skwer Tarnawskiego. Wzdłuż deptaku ostało się 5 ławek. Jedna od ul. Bankowej połamana, dwie jeszcze „stawiają” opór i pozostałe dwie wysunięte ze śrub jakby czekały na złodzieja. Co zauważają niektórzy mieszkańcy ławki na tym skwerze są tak nieudolnie przymocowane, że nie ma żadnej trudności, aby je wyrwać nawet ze śrubami.

 dewastacjalawki

Dopóki ławki nie będą porządnie zamocowane, dopóty będą wyrywane i np. wynoszone do lasu. Bowiem podobny los spotkał ławeczki na dukcie cisiańskim.

UCIEKŁ PO KOLIZJI

lublinW sobotę przed godz. 20 w Herbach na ulicy Katowickiej kierujący samochodem marki daewoo tico, na łuku stracił panowanie nad pojazdem i zjeżdżając na pobocze uderzył w ogrodzenie jednej z posesji. Sprawca kolizji uciekł z miejsca zdarzenia. Jednak nie na długo cieszył się wolnością.

 

Lublinieccy policjanci w ciągu kilku minut ustalili dane pojazdu i zatrzymali kierowcę. Okazał się nim 28-letni mieszkaniec Blachowni. Po zatrzymaniu sprawcę kolizji przebadano na stan trzeźwości. Niestety urządzenie wskazało w jego organizmie ponad 2 promile alkoholu. Jak się okazało mężczyzna ten miał zakaz sądowy prowadzenia pojazdów. Teraz za popełnione przestępstwo może trafić do więzienia na 3 lata.

foto KPP Lubliniec

CZEKAJĄ NA KREW

ambW najbliższą niedzielę od godz. 9 do 14 będzie można oddać krew. Tradycyjnie specjalny ambulans stanie przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Blachowni przy ul. Sportowej.