NICI Z REFERENDUM

sylabialaGarstka osób, mieniąca się Grupą Inicjatywną Obywatelską nie zdołała przekonać mieszkańców Blachowni „do swojej prawdy” i nie zdołała zebrać wymagalną liczbę podpisów potrzebną do ogłoszenia referendum. Zabrakło 1/5 głosów czyli poparcia 218 osób.                                 

 

W tej sprawie specjalne oświadczenie wydała Pani Sylwia Szymańska, burmistrz Blachowni

Szanowni Państwo!

Rok temu dzięki Państwa głosom, w demokratycznych wyborach samorządowych wybrana zostałam na funkcję Burmistrza Blachowni. Deklarując rzetelną pracę i służbę dla Państwa… 

Całe stanowisko można przeczytać na stronie Urzędu Miejskiego

http://blachownia.pl/news/oswiadczenie_ burmistrza_blachowni_ w_sprawie_ akcji_referendalnej/

Ze swojej strony także chcę podziękować Mieszkańcom naszej Gminy, że nie uwierzyli w oskarżenia GIO pod adresem Pani burmistrz. Myślę, że Mieszkańcy niedługo dowiedzą się dlaczego pewnej grupie tak bardzo zależało na doprowadzeniu do nowych wyborów w Blachowni.

ZIMOWE DOŻYWIANIE ZAPEWNI UBOGIM PRZETRWANIE

progresSzanowni Państwo

Od niedawna działająca w Blachowni Fundacja PROGRESS wspólnie z Panią Sylwią Szymańską burmistrzem Blachowni od grudnia br. organizuje akcję zimowego dożywiania dla najuboższych mieszkańców i rodzin z dziećmi z terenu naszego Miasta i Gminy.

Realizacja projektu polegać będzie na codziennym serwowaniu ludziom potrzebującym jednego ciepłego posiłku z wkładką mięsną przez cały okres zimowy.

Mimo że wyżej wymieniona akcja pomocowa jest współfinansowana z budżetu Gminy Blachownia pomoc ludzi dobrej woli jest niezbędna. Dlatego Fundacja PROGRESS w ramach wymienionego projektu organizuje 27 i 28 listopada czyli w najbliższy piątek i sobotę zbiórkę żywności przeprowadzaną w sklepach spożywczych na terenie Gminy Blachownia.

Zapraszamy wszystkich Mieszkańców do współpracy z nami i pomocy najuboższym, aby nikt w trudnym okresie zimowego chłodu nie był głodny!

Liczymy na Państwa wrażliwość, otwartość i pomoc. Niech w naszych myślach, sercach i działaniach przyświeca hasło „Zimowe dożywianie zapewni ubogim przetrwanie”

Z wyrazami szacunku                                                      Zarząd Fundacji PROGRESS z Blachowni

OŚWIADCZENIE BURMISTRZA BLACHOWNI

oswiadczenie

W nawiązaniu do artykułu zamieszczonego na stronie www.gminablachownia.pl oświadczam, że nigdy nie byłam karana prawomocnym wyrokiem sądu za jakiekolwiek przestępstwo popełnione umyślnie.

Jako burmistrzowi i Mieszkańcowi Blachowni jest mi przykro, że autor artykułu, udając zaangażowanie społeczne, a w rzeczywistości realizujący swoją „prywatną wojnę”, posuwa się do takich działań, aby zdyskredytować lokalny samorząd, Gminę, a przede wszystkim swoich sąsiadów – mieszańców Gminy Blachownia.

Jednocześnie informuję, że w trosce o dobre imię Gminy oraz Urzędu Burmistrza, kolejne tego rodzaju wpisy będą kierowane do odpowiednich organów śledczych w celu zbadania, czy nie mają znamion przestępstwa.

Sylwia Szymańska  Burmistrz Blachowni

PS. Osobiście współczuję Pani burmistrz jak Ona i jej rodzina jest bezpardonowo atakowana i szkalowana w imię, prawdopodobnie chęci, przejęcia władzy w Gminie.

CO SIĘ ODWLECZE TO NIE UCIECZE

W czwartek w Sądzie Rejonowym w Częstochowie odbyła się pierwsza sprawa przeciwko Panu Pawłowi Gąsiorskiemu, byłemu sołtysowi Cisia. Oskarżenie z powództwa cywilnego złożyła Pani Sylwia Szymańska, burmistrz Blachowni.

Oczywiście Pan Gąsiorski sprawę tę przedstawił jako wielki sukces. Stwierdzając „Sylwia Szymańska nie zjawiła się na rozprawie (jak również żaden z jej pełnomocników) oraz zapomniała przedstawić przed Sądem jakiekolwiek dowody w sprawie przeciwko mnie, Sędzia Sądu Rejonowego skorzystał z art. 491 § 1 kpk i sprawę umorzył. Do dziś nie wiem, o co miałbym być oskarżony”.

Jaka jest prawda? Ano taka, że wobec tego, że policja jako akt oskarżenia wysłała zeznania Pani Burmistrz Sylwii Szymańskiej, które były niezwykle lakoniczne i ogólne zaszła konieczność odstąpienia od tak wadliwie sformułowanego aktu oskarżenia i wniesienia dzisiaj nowego aktu oskarżenia, sformułowanego w sposób prawidłowy i precyzyjny wraz z odpowiednimi dowodami – wydrukami ze strony internetowej.

A gdyby pan Gąsiorski nie wiedział za co został podany do sądu to przypominam

UZASADNIENIE

Sylwia Szymańska pełni urząd Burmistrza Blachowni. Paweł Gąsiorski jest redaktorem tytułu prasowego GminaBlachownia.pl zarejestrowanego w Sądzie Okręgowym w Częstochowie pod nr 798. Informację tę Paweł Gąsiorski podaje na stronie internetowej www.GminaBlachownia.pl, w zakładce „Redakcja”. Na stronie internetowej o adresie www.GminaBlachownia.pl oskarżony prowadzi blog, na której umieszcza szereg nieprawdziwych, znieważających i poniżających Sylwię Szymańską informacji. Za poniżające należy uznać informacje , że burmistrz wyłudziła zasiłek socjalny, popełniła przestępstwa, nie potrafi zarządzać gminą, naraża zdrowie i życie dzieci. Autor dyskredytuje jej kompetencje w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych. W dniach 30 czerwca 2015r. oraz 12 lipca 2015r. na blogu www.GminaBlachownia.pl opublikowano informacje, że Sylwia Szymańska wyłudziła świadczenia z MOPS w Blachowni oraz zataiła prawdę w oświadczeniu majątkowym. W materiale sugerowano, że w ten sposób Sylwia Szymańska dopuściła się przestępstw (z art. 286 par. 1 k.k. oraz 233 par. 1 k.k.) i zostaną przedstawione jej zarzuty. Materiał wywołał negatywną reakcję społeczną i wiele krzywdzących Sylwię Szymańską komentarzy. Działania Pawła Gąsiorskiego są bezprawne, albowiem dochodzenie w sprawie złożenia przez Sylwię Szymańską fałszywego oświadczenia majątkowego zostało umorzone. Nie znaleziono bowiem znamion przestępstwa. Podawanie nieprawdziwych informacji o dokonaniu oszustwa, polegającego na wyłudzeniu środków z MOPS w Blachowni oraz zatajeniu informacji w oświadczeniu majątkowym ma na celu przedstawienie Sylwii Szymańskiej jako oszustki i poddawanie w wątpliwość nieposzlakowanej opinii Burmistrz. Oskarżony używa sformułowań, „że jest więcej niż prawdopodobne”, że „zostaną podstawione prokuratorskie zarzuty”, co w oczywisty sposób sugeruje, że Sylwia Szymańska dopuściła się przestępstw. Wskazania wymaga, iż ewentualne nieujawnienie pobranego zasiłku z MOPS w oświadczeniu majątkowym nie jest równoznaczne z popełnieniem występku z art. 233k.k. Tytuł materiału z dnia 30.06.2015r. brzmi „Czy Burmistrz Blachowni popełniła przestępstwo?”. Pomimo tytułu sformułowanego w formie pytania, w tekście padają już bardziej kategoryczne stwierdzenia jak np.: „Mamy już potwierdzone, zatajone informacje, które dotychczas nie ujrzały światła dziennego”. Taki sposób przedstawienia danych, sugeruje, że Sylwia Szymańska zataiła pewne informacje. O zatajeniu można mówić kiedy ktoś ma obowiązek udostępnić pewne dane i tego nie czyni. Sposób podania informacji wskazuje zatem, że S. Szymańska nie dopełniła obowiązku ujawnienia danych w oświadczeniu majątkowym. Dalej oskarżony podaje, że za zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności, powołując się na przepis art. 233 par. l k.k. Pomimo zatem sformułowania tytułu publikacji w formie pytania, Paweł Gąsiorski w wyraźny sposób wskazywał, że Sylwia Szymańska dopuściła się przestępstwa. Takie wypowiedzi przedstawiają Sylwię Szymańską jako przestępcę. Na stronie www.GminaBlachownia.pl zamieszczono artykuł pt. „Ile zarabia Burmistrz Blachowni? „, w którym podano nieprawdziwe informacje, że miesięcznie pobiera kwotę 1600 zł ze związku Komunalnego Gmin. Nieprawdą jest, by Sylwia Szymańska pobierała jakiekolwiek 4.- świadczenia z ze Związku Komunalnego Gmin. Wypowiedź oskarżonego wprowadza opinię publiczna w błąd i naraża Sylwię Szymańską na utratę zaufania lokalnej społeczności. Nieprawdziwe informacje są podawane w kontekście składania przez Sylwię Szymańska nieprawdziwych przedwyborczych obietnic o obniżeniu wynagrodzenia burmistrza. W dniu 20 września 2015r. na stronie www.gminablachownia.pl opublikowano artykuł pod tytułem „Manipulacja ze strony Urzędu Miejskiego w Blachowni”. W treści artykułu wskazano, że Sylwia Szymańska chwali się w taki sposób, jakby to ona wywalczyła pieniądze na przebudowę dróg biegnących przez Blachownię. W konsekwencji Paweł Gąsiorski stwierdza, że doszło do manipulacji, albowiem Gmina Blachownia „nie kiwnęła nawet palcem, aby otrzymać te pieniądze”. Tytuł jak i treść artykułu. zawierają nieprawdziwe dane. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Blachowni (www.blachownia.pl) zamieszczono materiał pod tytułem „Deszcz unijnych pieniędzy na drogi w Blachowni”. Ujęto w nim informacje o spotkaniu poświęconemu przebudowie dróg, które odbyło się w dniu 16 września 2015r. W artykule nie podano danych, które mogłyby sugerować, że to wyłączną zasługą Sylwii Szymańskiej było pozyskanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W konsekwencji stwierdzić należy, że Paweł Gąsiorski w publikacji umieszczonej na blogu www.GminaBlachownia.pl podał nieprawdziwe informacje jakoby Sylwia Szymańska rzekomo chwaliła się wywalczeniem pieniędzy na przebudowę dróg. Nierzetelne informacje podawane przez oskarżonego są ukierunkowane na przedstawienie Sylwii Szymańskiej jako osoby, która przypisuje wyłącznie sobie sukcesy innych, co ma ewidentnie negatywny wydźwięk i zmierza do zdyskredytowania Jej osoby w oczach mieszkańców Gminy Blachownia. Paweł Gąsiorski celem zdyskredytowania Sylwii Szymańskiej w oczach mieszkańców Gminy wykorzystuje sytuację małoletnich dzieci, gra na wartościach, które są bliskie całej społeczności tj. dobru i zdrowiu najmłodszych. Publikacja na blogu oskarżonego ma więc wyjątkowo szkalujący i poniżający Sylwię Szymańską wydźwięk.

PRZESTRZENNA MAPA

mapaPod adresem
http://portal.gison.pl/blachownia/
w zakładce „dla mieszkańca” m
ożna oglądać nowe wydanie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Blachownia. Zatem możemy w szybki sposób przeglądać dane przestrzenne.

Więcej na http://blachownia.pl/news/system_informacji_ przestrzennej_gminy_blachownia_w_nowym_wydaniu/

BURMISTRZ BLACHOWNI ZAPRASZA

plakatMikołaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ślizgawka gmina przy USC w Blachowni rusza już 4 grudnia. Dwa dni później w św. Mikołaja wielkie otwarcie i moc atrakcji. Warto się zjawić nawet bez własnych łyżew, bowiem na miejscu będzie działać wypożyczalnia.

 

 

 

… ZA WSZELKĄ CENĘ

Dobiega końca zbieranie podpisów pod referendum w celu odwołania burmistrza Blachowni z zajmowanego stanowiska. Zapewne, by jeszcze bardziej „podgrzać” mieszkańców Gminy i przekonać ich do składania podpisów w tym względzie, tym razem były sołtys Cisia na swojej stronie pisze kolejne oszczerstwa? pod adresem Pani burmistrz.

Pan ten pisze (chyba kpiąc), że jest „bardzo zbulwersowany plotkami, które słychać w Blachowni i które uderzają w mojego najukochańszego Burmistrza. Dotyczą one Sylwii Szymańskiej i rzekomo jej prawomocnego wyroku sądowego. Chodzi o sprawę sprzed kilku lat, w której to podobno brała udział Sylwia Szymańska”.

Oczywiście nie było żadnego wyroku, ale ziarno zła rzucone może wyhoduje jakiś chwaścik? Pan z Cisia bardzo sprytnie pisze tekst – bo ze znakiem „?”, aby nie spotkać się z zarzutem kłamstwa czy pomówienia. Przypomnę, że jakiś czas temu wcześniejsze doniesienie na rzekome fałszywe oświadczenie złożone przez Panią burmistrz Blachowni, prokurator umorzył nie znajdując znamion czynu zabronionego. Ale o tym Pan ten już nie napisał na swojej stronie.

A gwoli przypomnienia 19 listopada będzie pierwsza rozprawa przeciwko temu panu z powództwa cywilnego, które złożyła Pani Sylwia Szymańska. Pan ten na swojej stronie nie krył zdziwienia, że został pozwany kompletnie nie wiedząc za co. Mam nadzieję, że sąd go uświadomi.

RADNY REZYGNUJE

COJak dowiedziałem się nieoficjalnie Pan Cezary Osiński, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Blachowni złożył rezygnację z zajmowanej funkcji.

Niedługo ruszy Ryneczek

Kończy się powoli budowa II etapu targowiska przy ul. ks. Kubowicza. Jeszcze tylko trzeba postawić pawilony handlowe z konstrukcji stalowej wraz z pełnym ich wykończeniem, dobudowanie nowych miejsc parkingowych i od nowego roku w końcu ruszy nowy Ryneczek. Termin realizacji tego zadania to 24 grudzień 2015r.

rynek

ZA POTRZEBĄ NIE TYLKO EDUKACJI

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. M. Konopnickiej w Blachowni ma wielką potrzebę odnowy dlatego bierze udział w akcji „Wzorowa łazienka 2015”.

O co chodzi?  Każda ze szkół w Polsce może dołączyć do programu Wzorowa Łazienka.

Jak należ…. jak trzeba głosować na naszą szkołę? Wystarczy wejść na stronę www.wzorowalazienka.pl  - zakładka głosuj. Potem znaleźć galerię SP Nr 1 w Blachowni (obecnie jesteśmy teraz na 137 miejscu w głosowaniu) podać swój adres e-mail – zagłosować – otworzyć swoją skrzynkę pocztową i potwierdzić swój głos. Oddawać swój głos można codziennie. Sprawa jest mówiąc delikatnie pilna bowiem głosowanie trwa tylko do 30 listopada br.

Czy warto, aż tak się spinać? Oczywiście bowiem do wygrania jest remont łazienek szkolnych o wartości 30.000 zł. Remont zostanie przeprowadzony w szkole, która zbierze największą liczbę głosów. A pierwszych 100 szkół na liście otrzyma darmowy zapas domestosa. Liczba nagród zostanie ogłoszona 6 grudnia 2015 wraz z wynikami Programu.

Pan Andrzej Guła dyr. Szkoły Podstawowej Nr 1 dziękuję za dotychczasowe oddane głosy i proszę kolejne.

BURMISTRZ CZEKA

UMJak w każdą środę burmistrz Blachowni czeka na interesantów. Nie trzeba się specjalnie zapisywać na kilka miesięcy wcześniej. Wystarczy przyjść jutro i wejść z tzw. Marszu. Czasami tylko trzeba chwile poczekać bowiem więcej osób może chcieć wejść do Pani Sylwii Szymańskiej. Burmistrz przyjmuje do późnych godzin wieczornych, do ostatniego zainteresowanego spotkaniem Mieszkańca.

NIE WIERZCIE ZBIERAJĄCYM PODPISY

W związku z informacjami jakie otrzymuję od niektórych Mieszkańców naszej Gminy, iż podpisy mające doprowadzić do referendum zbiera jedna z były pracownic MOPS (która może znać adresy podopiecznych Ośrodka), zachęcam Państwa, aby nie podpisywać się na tych listach. Nie wierzcie Państwo w oskarżenia, które są tylko sloganami i to nieprawdziwymi.

Oskarżenia, że obecna burmistrz Blachowni nie sprawdza się na swoim stanowisku, że nic się w Gminie nie dzieje, że nie dotrzymuje obietnic, niegospodarnie zarządza Gminą, a nawet mało stara się o połączenie kolejowe m.in. do Lublińca, są wprost niedorzeczne. Nie znajdzie się bowiem żadnej niegospodarnie poprowadzonej sprawy, a z obietnic – dotrzymanych lub nie – rozlicza się władze na koniec kadencji, gdyż niektóre z nich wymagają czasu.

A zarzut, że burmistrz zamknęła przedszkole, to zwłaszcza po drugiej ekspertyzie budowlanej można powiedzieć – wręcz zasługa. Moim zdaniem, gdyby tego nie zrobiła to należałoby Jej zarzucić brak dbałości o zdrowie najmłodszych i mienie Gminy.

Wszystkie działania burmistrza Blachowni są zgodne z prawem. Pani Sylwia Szymańska sukcesywnie pracuje nad rozwojem Gminy. Tworzy dokumenty, których dotychczas nie było, a bez których nie można sięgać po środki unijne.

DZIEŃ SENIORA

emerytyZ okazji Dnia Seniora Koło Emerytów i Rencistów z Blachowni i Łojek zaprosiło swoich członków na wspólną biesiadę. Choć szron na głowie, już nie to zdrowie to jednak Seniorzy udowodnili, że jeszcze w sercu mają maj. Nie mogło więc zabraknąć wspólnych śpiewów, tańców oraz poczęstunku.

 

Życzenia naszym Seniorom złożyła też Pani burmistrz Blachowni, życząc dużo zdrowia, pogody ducha, wielu lat wypełnionych radością i satysfakcją. -Życzę Państwu, abyście cieszyli się szacunkiem i życzliwością spotkanych ludzi, aby Wasze życiowe doświadczenie i wiedza służyły innym – powiedziała Pani Sylwia Szymańska.

Zabawa i wspólne świętowanie nieco się przedłuży. Bowiem Seniorzy w prezencie od Pani burmistrza otrzymali 50 zaproszeń na specjalny koncert Bayer Full, jednego z najpopularniejszych zespołów nurtu polskiej muzyki tanecznej – disco polo.

TRWA BUDOWA STRAŻNICY OSP W BLACHOWNI

straznica

Zakres prac obejmuje wykonanie robót budowlanych, drogowych i instalacyjnych. A konkretnie – postawienie nowej konstrukcji drewnianej, budowę ścian murowanych, obudowa ścian zewnętrznych, budowa i odwodnienie dachu, wstawienie stolarki okiennej i drzwiowej, montaż instalacji odgromowej oraz bramy garażowe. Wewnątrz – podłoża i posadzki, tynki, malowanie i oblicowanie wewnętrzne, wewnętrzna sieć elektroenergetyczna, elektryczna, sieć teletechniczna, wodociągowa i kanalizacja sanitarna. Będzie też wewnętrzna sieci centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji oraz odsysania spalin dla czterech stanowisk garażowych, przyłącze ciepłownicze wraz z węzłem cieplnym i sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej

Termin realizacji zadania do 31 sierpnia 2016 roku.

NOWE WYPOSAŻENIE GABINETÓW

Ministerstwo Edukacji Narodowej pozytywnie rozpatrzyło wniosek burmistrza Blachowni dzięki czemu lepiej będą doposażone gabinety lekarskie m.in. w Gimnazjum i w Szkole Podstawowej Nr 1. Dzięki środkom pojawią się profesjonalne meble, gabloty, aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi czy wagi elektroniczne. Znikną zatem stare i wysłużone 40-letnie meble. Dzięki takim działaniom gabinety będą bardziej przyjazne dla uczniów.

Więcej na http://www.gimblachownia.szkolnastrona.pl/

SENIORZY STUDENCI DO ŁAW

Nauka to pokarm dla rozumu – pisał Lew Tołstoj. I taką wiedzą od wielu lat karmią się studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W Blachowni rusza kolejny rok akademicki.WIEKIII

BURMISTRZ BLACHOWNI MIAŁA RACJE

Jak nieoficjalnie się dowiedziałem ekspertyza budowlana przedszkola przeprowadzona przez fachowców z uprawnieniami budowlanymi z Częstochowy wskazuje, że jest jeszcze gorzej niż przypuszczano.

dach

Zatem występy różnych osób przed kamerami telewizyjnymi i tłumaczenie, że tak w zasadzie to po co taki szum wokół przedszkola, że nie ma żadnego grzyba i wystarczy popryskać ściany specjalnym preparatem za kilka tysięcy złotych, aby zniknęły wszelkie nacieki, są nieuprawnione. By nie powiedzieć, wprowadzające w błąd opinię publiczną w naszej Gminie.

Ekspertyza dotyczyła przede wszystkim oceny stanu technicznego budynku przedszkola naprawy nieprawidłowości oraz kosztorysu inwestorskiego.

Według ogólnych szacunków rozbiórka budynku miałaby kosztować ponad 300 tys. zł. Jeśli Gmina zdecydowałaby się na remont obiektu to samo odgrzybienie, roboty rozbiórkowe od piwnic po dach – to ponad 100 tys. zł. Doprowadzeniem obiektu do właściwego stanu technicznego po robotach odgrzybieniowych od piwnicy po dach z osuszeniem murów i położeniem termoizolacji ścian zewnętrznych oraz docieplenie dachu – to ponad 350 tys. zł.

Samo przystosowanie budynku do pełnienia funkcji przedszkola w myśl przepisów BHP, sanitarnych i p. poż to ponad 800 tys. zł. Uwzględnienie wszystkich kosztów robót budowlanych – to ponad 1 mln zł.

Wykaz usterek jest długi i bardzo poważny. Pęknięcia na murze, zacieki, zawilgocenia i odparzenia na elewacji, mur pod okładziną ze styropianu jest całkowicie mokry, występują liczne  pęknięcia papy na stropodachu wskutek czego zostały zalane pomieszczenia. Stwierdzono grzyby, pleśnie i zawilgocenia na ścianach wewnętrznych przedszkolach, w kuchni, na parkietach gdzie mieszczą się sale zabaw i świetlica, zamknięte kominki wentylacyjne, brak wentylacji w oknach, nieprawidłowe odprowadzenie wód opadowych z rur spustowych dachu, przytwierdzone stare nikomu nie przydatne elementy barierki na dachu, z całym przekonaniem stwierdzono niewłaściwe wykonanie prac elewacyjnych, dekarskich i brukarskich – poziom tarasu jest wyższy niż poziom podłogi skutkiem czego woda dostawała się przez okno balkonowe do wnętrza budynku o czym świadczy zniszczony i zawilgocony parkiet. Bezpośrednio użytkownikom przedszkola zagrażała instalacja elektryczna z lat 60 nie spełniająca przepisów bhp. 

Według budowlańców – winę za powstałe wady oraz usterki ponosi Wykonawca działający na zlecenie Inwestora. Stwierdzono też brak odpowiedniego nadzoru nad realizacją inwestycji, oraz użycie złej jakości materiałów

Ktoś może dzisiaj zadać pytania. Jak przez ostatnie lata mogło tam funkcjonować przedszkole? Dlaczego Urząd Miejski w Blachowni nie reagował na zgłaszane przez Panią dyrektor przedszkola nieprawidłowości w latach 2010-2011?  Pomyśleć, że w takich warunkach przebywały tam dzieci.

Przepraszam, ale nie dam się przekonać, że wady wykryte i wskazane przez biegłych budowlanych powstały w ostatnim czasie. Zresztą eksperci jednoznacznie stwierdzili, że są to wieloletnie zaniedbania. Dlatego tym bardziej należą się słowa uznania dla obecnej Pani burmistrz, że nie zamiotła tematu pod dywan i przyjęła na siebie „ciężar” odpowiedzialności za zdrowie dzieci.

Oczywiście nie ma mowy o wyburzania budynku, ale wskutek wcześniejszych zaniedbań czeka nas remont, bardzo drogi remont.

Warto wspomnieć, iż Pani burmistrz sprawę zaniedbań złożyła do prokuratury. Inna ważna kwestia powstanie też „Biała Księga” zaniedbań w sprawie przedszkola przy ul. Żeromskiego.

MARCIN MANDRYK SZEFEM RADY SPORTU

Rada Sportu w Blachowni na pierwszym posiedzeniu wybrała swojego przewodniczącego.

edekZanim to jednak nastąpiło Pani burmistrz Sylwia Szymańska wręczyła członkom Rady nominacje. Potem przedstawiciele Rady wygrali swojego przewodniczącego. Zgłoszono dwóch kandydatów.RS

 

 

W jawnym głosowaniu wygrał Pan Marcin Mandryk. Za jego kandydaturą głosowało 5 osób. Na drugiego kandydata głosowały dwie osoby.Nowy przewodniczący swoją funkcje będzie sprawował do końca 2018 roku.

Jedną z pierwszych informacji z jaką podzielił się Pan Dariusz Wojciechowski, przedstawiciel burmistrza w Radzie, a przede wszystkim sekretarz Gminy, był fakt, że w Blachowni na początku grudnia obok USC powstanie lodowisko. -A wszystko po to, aby o bezpieczeństwie dzieci mówić odpowiedzialnie. Nie będą one już musiały ślizgać się na zamarzniętym stawie, a na sztucznym lodowisku, które będzie bezpłatne – mówił Pan Dariusz Wojciechowski.

Dziesięcioosobową Radę Sportu tworzą sami panowie: Marcin Mandryk przewodniczący, Andrzej Gruca, Krzysztof Kawelczyk, Marek Korbel, Edward Forma, Andrzej Kuzior, Piotr Lankamer, Jacek Chudy, Michał Wręczycki i Dariusz Wojciechowski sekretarz Gminy. Najważniejszym zadaniem tego „ciała” będzie opracowanie strategii kierunku rozwoju sportu w naszej Gminie, opiniowanie programów dotyczących kultury fizycznej, a także wypracowanie nowych form rozwoju sportu i utworzenie kalendarza imprez sportowych.

MAPA INWESTYCJI – SPRAWDŹ

Na stronach Urzędu Miejskiego w Blachowni www.blachownia.pl na podstronie Inwestycje i środki EU pod nazwą mapa inwestycji można sprawdzić jakie na terenie naszej Gminy są prowadzone inwestycje. Klikając na mapie daną ikonkę można sprawdzić co to za zadanie, za jaką kwotę jest czy będzie wykonywane oraz do kiedy zostanie zrealizowane.

mapa

Warto wejść i sprawdzić

PRAWNIK PORADZI – SKORZYSTAJ

porady