Marek Kułakowski

MArek Qlakowski 53 lata radny Gminy Blachownia


Wpisy Marek Kułakowski

RADNI PRACUJĄ, ALE CZASAMI CHORUJĄ I PODRÓŻUJĄ

W związku z pytaniami i uwagami do mnie jako szefa Komisji Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Blachowni, jakoby niektórym radnym nie chciało się pracować, informuje w czwartek 19 października odbyło się spotkanie  Komisji Budżetu. Jeszcze przed samym posiedzeniem KB obecnych w sali informowałem, że za 20-30 min. powinna się jeszcze zjawić dwójka radnych. O godz. 16 otwarłem posiedzenie. Na dwunastu członków komisji, obecnych było pięciu. Nieobecni radni wcześniej telefonicznie usprawiedliwiali swoją absencję (były to zwolnienia lekarskie i wyjazdy służbowe). Na spotkanie  KB przybyły Panie burmistrz Sylwia Szymańska i skarbnik Elżbieta Wolska oraz Pan sekretarz Dariusz Wojciechowski. Na początku przedstawiłem porządek obrad m.in. chodziło o wypracowanie dwóch projektów uchwał w sprawie zmian w WPF na 2017 i zmian w budżecie Gminy na 2017 rok. W skutek braku quorum nie można było przegłosować porządku obrad. Zaproponowałem więc, że skoro nie możemy głosować to w kwestiach projektów uchwał można wysłuchać urzędników. Jednak szanując demokrację zapytałem Państwa radnych jakie mają propozycję? Zostajemy i zapoznajemy się z informacjami Pani burmistrz i skarbnika Gminy czy zamykamy posiedzenie komisji? Jeden z Panów radnych nie kryjąc oburzenia nieobecnością radnych uznał, że należy zamknąć posiedzenie ponieważ nie ma sensu teraz rozmawiać o projektach uchwał przy tak niskiej frekwencji. Podobną opinię wyrażali pozostali radni. Pytałem zatem czy radny składa formalny wniosek? Tak – padła odpowiedź. Ale i w tym przypadku był kłopot bo przy braku ponad połowy składu Komisji nie można było przegłosować tego wniosku. Zamknąłem zatem obrady Komisji Budżetu. Dwóch radnych wyszło z Urzędu. Dwie Panie radne jeszcze chwile zostały. W tym czasie doszedł kolejny (6) radny. O godz. 16.30 doszli kolejni dwaj radni. Prosiłem ich o podpisanie listy obecności z zaznaczeniem godziny przybycia na posiedzenie.

Komentarz

Daleki jestem od stwierdzenia, że radnym tej Komisji nie chce się pracować. Wręcz przeciwnie uważam, że wszyscy radni na spotkaniach biorą żywy udział, podejmując dyskusje w wielu kwestiach. Jednak zdarzają się choroby (rzecz ludzka) podobnie jak wyjazdy służbowe czy spóźnienia na komisję. Brak quorum na KB zdarzył się po raz pierwszy w tej kadencji. A niektórzy radni pierwszy raz nie mogli wziąć udziału w posiedzeniu. Po spotkaniu, o najkrótszym posiedzeniu KB poinformowałem Panią przewodniczącą Rady Miejskiej. Ostatecznie Pani Edyta Mandryk, po krótkiej rozmowie ze mną zdecydowała, że zwołuje posiedzenie trzech komisji Budżetu, Oświaty i Rewizyjnej w jedynym terminie czyli w poniedziałek o godz. 17. Bowiem we wtorek jest już sesja Rady Miejskiej o godz. 15.

GOTOWA DROGA KONRADÓW -WYDRA

wydraZakończyła się budowa drogi łączącej Konradów w Gminie Blachownia z Wydrą w Gminie Wręczyca Wielka. Złożony na budowę tej drogi w 2016 roku wniosek do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przeszedł pozytywną ocenę i zakwalifikował się do dofinansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. O budowę tej drogi, bezskutecznie od wielu lat wnioskowali sami mieszkańcy. Tym bardziej może teraz cieszyć, że w tej kadencji działania burmistrza i urzędników zakończyły się sukcesem.

POLA NADZIEI

zonkileSadzone jesienią z nadzieją, że wyrosną i zakwitną wiosną. Bo z wiosną budzi się życie. Akcja „Pola nadziei” od lat podkreśla jak ważnymi sprawami zajmują się hospicja. O miejscu takim śmiało można powiedzieć, że tam nadzieja umiera ostatnia, a sprawy beznadziejne stają się trudne. Dzisiaj maluchy z przedszkola przy ul. Żeromskiego dowiedziały się czym zajmuje się częstochowskie hospicjum przy ul. Krakowskiej i zasadziły dwa kosze cebulek żonkili.

PODZIĘKOWANIA DLA NAUCZYCIELI

dn1Tradycyjnie w połowie października burmistrz Blachowni Pani Sylwia Szymańska oraz dyrektorzy szkół Panie Hanka Kożuch, Beata Kaczmarek i Pan Andrzej Guła wyróżnili swoimi nagrodami finansowymi najbardziej zapracowanych nauczycieli. Nie zabrakło również ciepłych słów podziękowań za codzienną i rzetelną pracę pod adresem wszystkich nauczycieli.

Pani Sylwia Szymańska mówiła m.in. dziękuję za troskę o edukację i wychowanie mieszkańców naszej Gminy, za dzielenie się wiedzą, pasją i mądrością życiową. Życzę Państwu, abyście w pamięci pokoleń na zawsze pozostali jako ci niezapomniani, ciepło wspominani po latach.

dnrozaW imieniu wyróżnionych dziękowała Pani Małgorzata Kukulska, która powiedziała m.in. dobrze się widzi tylko sercem, tym bardziej dziękuję za docenienie naszej pracy.

Nagrody burmistrza Blachowni po 3 tys. zł. brutto otrzymali Panie:

Beata Kaczmarek, p.o. dyr. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Blachowni,

Małgorzata Skoczylas, nauczyciel wychowania przedszkolnego w ZS-P w Łojkach

Małgorzata Kusińska, nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Nr 2

Elżbieta Wujczyk, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w ZS-P w Łojkach,

Katarzyna Dziwińska, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej SP Nr 1

Dorota Kożuch, nauczyciel informatyki i techniki SP Nr 1

Małgorzata Kukulska, nauczyciel języka polskiego SP Nr 1 (gimnazjum)

Bożena Litwin – Żelazko, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie SP Nr 1 (gimnazjum)

Dyrektorzy szkół nagrodzili w sumie 20 nauczycieli. Wyróżnieni otrzymali po 1500 zł brutto.

W imieniu Rady Miejskiej pedagogom za trud nauczania dziękowała przewodnicząca Pani Edyta Mandryk.

ZAPROSZENIE NA SESJE

sesja

RADOSNE PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW

dziecispiew,,Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Będę uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę. Będę się starać być dobrym kolegą. Swym zachowaniem i nauką, sprawiać radość rodzicom i nauczycielom”. Taki tekst ślubowania w poniedziałek wypowiedziało 64. pierwszoklasistów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Blachowni.

 

Pasowanie, w towarzystwie Pani burmistrza, dokonał sam dyrektor pasowanie Pan Andrzej Guła. By dzieci dobrze zapamiętały przyjęcie do grona uczniowskiego, by nic im nie umknęło z tej cudownej chwili, pasowanie odbyło się ogromnym ołówkiem. Dzieci z trzech pierwszych klas odwdzięczyły się występami artystycznymi czyli mówiły wierszyki i śpiewały piosenki. Mali bohaterowie otrzymali od wszystkich oklaski, od nauczycieli rogspecjalne certyfikaty, od burmistrza upominki, a od rodziców rogi obfitości czyli mnóstwo słodyczy. Te ostatnie prezenty wywołały najwięcej radości. I niech z takim uśmiechem na twarzy upływają lata nauki w tej szkole.

ZAKOŃCZONY REMONT

lacznoicPraca do późnej nocy i zakończone asfaltowanie ul. 16. Stycznia. Mieszkańców ze Sportowej i 16. Stycznia, bloków 2 i 4, cieszy wyremontowanie łącznika. -Teraz chodzi się po nim jak po stole, człowiek już się nie będzie przewracał proszę podziękować Pani burmistrz – mówi jedna z mieszkanek.

Zatem w imieniu nie tylko tej pani, ale wielu innych mieszkańców dziękuję Pani burmistrz za pozyskanie środków na tę inwestycję i wykonanie prac remontowych.

lacznikdzien

 

ŻYCZENIA DLA NAUCZYCIELI

 

Zawód pedagoga jest jednym z najbardziej niewdzięcznych zawodów na świecie.

Uczycie Państwo wbrew tym, których uczycie.

A jeśli w tym zawodzie jest coś z powołania,

to fakt, że uczycie pomimo wszystko wytrwale,

wiedząc, że zostaniecie docenieni przez uczniów dopiero w przyszłości.

Wiedząc, że pedagog to przewodnik i sternik łodzi,

którą napędza energia od uczących się wszystkim

Nauczycielom w naszej Gminie

życzę jedynie zdrowia, wytrwałości i szacunku nas rodziców.

Bo miłość do dzieci czy powołanie na pewno Państwo macie.

zapro

CO CZEKA BLACHOWNIĘ – OPISUJE GAZETA WYBORCZA

W piątek w częstochowskim wydaniu Gazety Wyborczej ukaże informacja na temat przyszłości Blachowni. 

gw

UJMA ZREZYGNOWAŁA

Jak informuje dziennik Rzeczpospolita posłanka Monika Rosa została nową szefową regionu Nowoczesnej w woj. śląskim. Anetta Ujma zrezygnowała z przewodniczenia tej partii.

Już w kwietniu tego roku lokalne media, poprzez swoich czytelników, informowały o kryzysie w partii Petru. Wtedy to rezygnację z pełnionej funkcji złożyli wszyscy członkowie Zarządu Koła Nowoczesnej w Częstochowie. Nieoficjalnie mówiło się o braku komunikacji z przewodniczącą Panią Ujmą. Jak podawała jedna z gazet „Zarząd sprzeciwiał się zarządzaniu kołem w sposób dyktatorski oraz przyjmowaniu na członków przez Przewodniczącą Ujmę jedynie osób bezkrytycznie ją wspierających. Powtarzały się zarzuty o blokowaniu przez Przewodniczącą Ujmę kontaktów z Posłami Nowoczesnej. Często zarzucano jej kompletny chaos w przekazywaniu informacji oraz celowe przeinaczanie faktów. Na spotkanie z Ryszardem Petru zaproszenie z jedynie własnym wizerunkiem również osobiście publikowała i sygnowała Pani Ujma. Poczynania Anetty Ujmy jako Przewodniczącej regionu śląskiego również często oceniane są negatywnie. Głosy płynące z wewnątrz partii mówią o braku wyraźnego programu działania Przewodniczącej Ujmy. Często powtarzany jest zarzut że Anetta Ujma została „przywieziona w teczce” tuż przed kampanią parlamentarną 2015 r. W kwietniu Nowoczesna w Częstochowie straciła 1/3 członków - pisało 7 Dni.

WZOROWA ŁAZIENKA CZYLI WALKA O 30.000 ZŁ

logoDSzkołą Podstawowa Nr 1 w Blachowni bierze udział w akcji „Wzorowa łazienka”. Placówka oświatowa, która zbierze największą liczbę punktów może liczyć na remont toalet za 30.000 zł. 100 Szkół z największą liczbą punktów otrzyma roczny zestaw produktów domestos.

Wystarczy wejść na stronę www.wzorowalazienka.pl i zapoznać się z regulaminem głosowania. Wejść zakładkę głosuj. Potem znaleźć miejscowość i szkołę w tym przypadku SP Nr 1 i zagłosować. Na naszą pocztę mailową otrzymamy kod, który trzeba przepisać i kliknąć „głosuj”. Akcja trwa do do 30 listopada.

SP Nr 1 w Blachowni ma 103 punkty i zajmuje 121 miejsce.

Pan dyr. Andrzej Guła dziękuję za dotychczasowe oddane głosy i prosi kolejne.

TYM RAZEM STRASZENIE ZATRUCIEM

Czym by tu jeszcze „podtruć” mieszkańców Blachowni, aby uwierzyli, że obecna władza Gminy to samo zło i można ją zaliczyć do 11 plagi egipskiej? Tym razem Pan G. z Cisia informuje o bolącym brzuszku w Przedszkolu Nr 2 w Blachowni przy ul. Żeromskiego. Sprawa była tak poważna, że sanepid „sprowadził” do placówki najlepszych swoich inspektorów, a policja myśli o zatrudnieniu ojca Mateusza, aby wykrył źródło zatrucia maluchów.

kuchania-Nie było żadnych zatruć w przedszkolu w Blachowni i nie ma żadnych wielkich nieprawidłowości. Nie wiem co kto pisze o tym przedszkolu, ale prowadzimy kontrole jak w każdej innej placówce gdzie są pewne zalecenia – powiedziała mi jedna z pracownic Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie.

piecPisanie przez Pana G. z Cisia, że doszło do zatrucia w wyniku przygotowywanych posiłków przy kotłowni zakrawa na śmieszność.  Bo po pierwsze dlaczego tylko jedno dziecko uległo rzekomemu zatruciu skoro wszystkie posiłki były przygotowywane w rzekomo nie właściwych warunkach. A po drugie gdzie w przedszkolu jest kotłownia? Chyba, że chodzi o oddzielne pomieszczenie na I pietrze gdzie stoi supernowoczesny piec gazowy i jest tam wyjątkowo czysto. Nic mi też nie wiadomo jakoby policja i wszelkie organy ścigania zajmowały się tą sprawą. Myślę, że policja ma ważniejsze zadanie niż wzywanie dzieci na komisariat, aby wyciągnąć od nich informację czy nie bolą ich brzuszki. Jakby tego było mało, jak się okazuje nikt dyrekcji Przedszkola nie zgłaszał, że jakieś dziecko boli brzuszek.

Komentarz

No cóż gdy jednych bolą „bzuski” to inni chyba cierpią na ból głowy i brak władzy. W myśl słów, które napisał Goebbels, niemiecki minister propagandy i oświecenia publicznego w rządzie Adolfa Hitlera, że „kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą. Osoba kiedy kłamie sama w to zaczyna wierzyć”. Współczuje nowej Pani dyrektor przedszkola przy ul. Żeromskiego, ale widać, że musi chyba zrobić porządek z donosicielką, która opowiada nieprawdę być może tylko po to, aby pokazać jak nowy szef placówki nie radzi sobie z obowiązkami.

JAK GMINA ZACIĄGAŁA, SPŁACAŁA KREDYTY I Z CZYM ZOSTAŁA 2009-2016

Wskaźnik zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę Blachownia od 2009 roku

2009 rok – 2,66 mln zł

2010 – 4,9 mln zł

2011 – 3,44 mln zł

2012 – 2,43 mln zł

2013 – 3,45 mln zł

2014 – 3,1 mln zł

2015 – 1,5 mln zł

2016 – 2 mln zł

 

Spłata zaciągniętych długów

2009 rok – 1,8 mln zł

2010 – 1,9 mln zł

2011 – 2,25 mln zł

2012 – 2,34 mln zł

2013 – 4,2 mln zł

2014 – 847 tys. zł

2015 – 2,27 mln zł

2016 – 1,75 mln zł

 

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

2009 rok – 9,8 mln zł

2010 – 12,8 mln zł

2011 – 14 mln zł

2012 – 13,4 mln zł

2013 – 12,6 mln zł

2014 – 15 mln zł

2015 – 14,1 mln zł

2016 – 14,4 mln zł

Dane pochodzą z referatu finansowego UM w Blachowni.

ZAGŁOSUJ NA BIBLIOTEKĘ

bibligrafDo końca października można, a w zasadzie trzeba, oddać głos na bibliotekę miejską w Blachowni. Jeśli głosowanie pójdzie słodko czyli pomyśli dyrekcji placówki to nasza biblioteka, ku uciesze czytelników, wzbogaci się o nowe woluminy. Każdy może oddać jeden głos dziennie. Zatem do komputerów. Więcej informacji na stronach www.blachownia.pl

 

ODPOWIEDŹ

We wrześniu w imieniu mieszkańców Blachowni złożyłem kilka propozycji do projektu Budżetu Gminy na 2018 rok.

-Remont ulicy ks. Kubowicza 8, 6, 4.

-Budowa na placu szkolnym przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 1.

-Naprawa chodników na skwerku przy ul. Sportowej.

-Naprawa chodnika między blokami ul. ks. Kubowicza 1 i 4 Placu Konstytucji wzdłuż całego bloku.

-Stworzenie muralu na tyłach garażów (przedłużenie ul. Żeromskiego w kierunku zbiornika wodnego).

Odpowiedź z Urzędu

pis

WSZYSTKO BĘDZIE HULAĆ CZYLI JAKIE MA PLANY SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BLACHOWNI

Jakie plany względem swoich mieszkańców ma Spółdzielnia Mieszkaniowa w Blachowni? Duże. Obecnie ludzie marzną, bo 16 stopni C na dworze to wystarczająca temperatura, aby nie włączać ciepła. A skarżących się na zimno w lokalach nie brakuje.

Po zakręceniu kurka z ciepłem przez PEC (według tej firmy SM zalega jej ponad 160 tys. zł.) prezes Zarządu spółdzielni ma szerokie plany.

Według moich nieoficjalnych informacji już w sobotę ma się zjawić fachowiec, który w ciągu dwóch dni wszystko poprzestawia. Ma zmienić oprogramowanie i wyreguluje urządzenia na nowo. Najgorsza sytuacja jest w blokach na Miodowej 1 bo ciepło z Bankowej musi przebyć najdłuższą drogę. Na Bankowej woda jest gorąca, a na Miodowej szczególnie w „jedynce” jest największa strata ciepła nawet 20 procent. Jakoby wszystko tam jest rozregulowane szczególnie na wyższych piętrach.

kominyObecnie kotłownia SM grzeje ludzi na pellet. Ma być taniej i cieplej, ale to nie będzie na stałe. Bo Zarząd planuje przestawić wszystkie bloki na gaz. W grudniu ma być podłączony blok na Bankowej, a w marcu Miodowa. Myśli się też, aby w każdym bloku postawić piec i całkowicie uniezależnić się od kotłowni. To będzie spora inwestycja. Ale nie ma wyjścia.

Czy to się opłaci? Podobno tak. Zamiast płacić 4 zł za metr kwadr. spółdzielnia chce wydać co najwyżej 2 zł. A gdyby wprowadzić specjalne urządzenia jakie stosują Niemcy, to mogłoby być nawet 1,50 zł za metr tak uważa prezes SM.

SM dziwi się, że Gmina jest na tyle głupia, że nie odcina szkoły od firmy Pana Machonia. DPS już to zrobił i przeszedł na olej, który wcale nie jest tani. Podobno sam prezes Zarządu nie chciał wojny z PEC. Prosił o porozumienie, ale z drugiej strony usłyszał tylko NIE i, że spółdzielnia ma płacić. SM uważa, że nie może być tak, że firma czy grzeje czy nie grzeje wystawia co miesiąc rachunek na kwotę 80 tys. zł.

Zarząd SM uważa, że będzie cieplej i taniej i wszystko będzie hulać jak należy. Ale są to nieoficjalne informacje.

ŁĄCZNIK DO ROBOTY

laczOdcinek łączący ulice Sportową z 16. Stycznia zmieni się tak jak chcieli tego mieszkańcy. Od lat ludzie, idący do śmietników przewracali się na krzywej trylince, a zmotoryzowani rysowali m.in. miski olejowe swoich aut.

To co nie udało się wyprosić w poprzedniej kadencji, za poprzedniej burmistrz, teraz stało się faktem. Dlatego w imieniu mieszkańców szczególnie ul. Sportowej i 16. Stycznia 2 i 4 bardzo dziękuję Pani Sylwii Szymańskiej burmistrz Blachowni za zrozumienie i dostrzeżenie problemu, z którymi od lat zmagali się ludzie.

PRACA RADNEGO

O pracy radnego może świadczyć fakt spotykania się i rozmawiania z mieszkańcami czy konkretnej pomocy w załatwieniu jakieś ich sprawy. To także zgłaszanie interpelacji na sesjach Rady Miejskiej. Z danych wynika, że w 2016 roku radni wykazywali się dużą aktywnością. Jak się prezentuje Rada?

Cezary Osiński 25 interpelacji  1 wniosek

Marek Kułakowski  22  – 1

Paweł Hreczański 16 – 1

Edyta Mandryk 16 – 1

Jacek Rogut  12- 1

Tomasz Rećko  11 – 1

Henryk Kania 10 – 0

Beata Matuszewska  9 – 2

Sebastian Cierpiał  8 – 1

Tomasz Czech  4 – 0

Małgorzata Bernat  3 – 1

Paweł Pyda  3 – 0

Katarzyna Borycka  0 – 0

Popczyk Irena  0 – 0

KOLEJNE OSZCZERSTWA

Draństwem jest to co pisze pan z Cisia na temat nieszczęścia mieszkańca z ul. 16 Stycznia, który wskutek wyroku sądowego stracił mieszkanie komunalne. Łajdactwem jest obwinianie także mojej osoby za ten stan i pisanie jakobym odmówił temu Panu pomocy. Jest to wierutne kłamstwo po to, by znowu się przyczepić i zyskać niepochlebne komentarze.

Oświadczam, że w sprawie wspomnianego mieszkańca z ul. 16. Stycznia interweniowałem u kierownik ZMK w zeszłą sobotę. Z informacji jaką uzyskałem od Pana Ludwika Madeja dowiedziałem się, że ów zadłużony lokator prawomocnym wyrokiem Sądu w Częstochowie, bez wskazania mieszkania zastępczego, został pozbawiony lokalu  komunalnego. Pan kierownik ZMK załatwił, na razie, na miesiąc miejsce w hotelu w Częstochowie. Jednak Pan z 16. Stycznia odmówił przyjęcia pomocy stwierdzając, że ma rodzinę i sobie da radę. Mimo to Pan Madej prosił, że jeśli będzie potrzebował pomocy, by zgłosił się do komunalki.

Pisanie „Podobno sprawa trafiła już do radnego z tv orion, ale ten stwierdził, że nie ma jak mu pomóc”, wywołało komentarz m.in. Pana Tomasza ze Spółdzielni Mieszkaniowej, który napisał do mnie zbulwersowany „Panie Marku jak może Pan firmować wyrzucanie na bruk chorych ludzi? To wstyd dla władzy która tak postępuje. Nie ma lokali socjalnych w gminie? Gdzie są te miliony? Na triatlon poszły? Jestem rozczarowany”.

Kto jak kto, ale Pan Tomasz dobrze powinien znać sprawy mieszkaniowe i postępowań w takich przypadkach. Wywołany do tablicy i oczerniany informuję – nikt mnie nie prosił w tej sprawie o pomoc, nikomu nie odmówiłem pomocy, a to akurat czynię finansowo względem trzech rodzin. W sprawie zadłużonych mieszkań niedawno pomogłem dwóm osobom.

I jeszcze jedno wymienianie człowieka z imienia, przez pana z Cisia, pisanie o nim na co choruje i pokazywanie jeszcze innej osoby na fotografii, to już trudno nawet skomentować.

WICHURA JUŻ PRZYNOSI SZKODY

Informacja od mieszkańca. Powalone drzewa na ul. Wreczyckiej, na wysokosci Malic oraz dalej w lesie w kierunku Wreczycy. Interwencja strażaków z Częstochowy oraz pogotowia ratunkowego. 

Według prognoz porywy wiatru mogą osiągnąć w nocy do 100 km/h. Uważajcie na siebie!