Pani Edyta Mandryk nie jest już przewodniczącą Rady Miejskiej w Blachowni. 7. radnych do porządku obrad wtorkowej sesji złożyło stosowny wniosek. Pani Edyta Mandryk proponowała, aby dzisiejszą sesję podzielić na dwie części i głosowanie nad odwołaniem przełożyć na czwartek. Radni  jednak nie wyrazili na to zgody i przystąpili do procedury odwoławczej. Za odwołaniem przewodniczącej głosowało, aż ośmiu radnych, przeciw było dwóch. Dwie osoby wstrzymały się od głosowania.

uzasad