Archiwum dla Grudzień, 2017

ZMIENIAMY PRZEWOŹNIKA?

Radni na piątkowej, nadzwyczajnej sesji jednogłośnie pskautobusprzyjęli regulamin dofinansowania kosztów poniesionych na modernizację źródeł ciepła w budynkach indywidualnych z terenu gminy Blachownia chodzi o dopłaty dla tych, którzy zdecydują się na ekologiczną zmianę źródła ciepła. Co ważne dotychczas możliwe dofinansowanie w kwocie 1000 zł wzrośnie do kilku tysięcy. Uchwała nie uwzględnia mieszkańców bloków Wspólnot Mieszkaniowych.

Druga uchwała dotyczyła zmiany przewoźnika. Radni dali zielone światło na wyłonienie przez Gminę firmy, która będzie rzetelnie przewozić pasażerów na terenie naszej Gminy i do Częstochowy. Niestety od września br. częstochowski PKS znacznie obniżył poziom swoich usług. Wiele kursów wypadało. Jako radny od zainteresowanych osób otrzymywałem wiele gorzkich uwag pod adresem przewoźnika. I trudno nie zgodzić się z ludźmi. Szczególnie gdy muszą na mrozie czekać na autobus ponad godzinę. Mimo obietnic danych jeszcze we wrześniu przez Pana prezesa Artura Piekacza, PKS nadal nie wywiązywał się z umowy m.in. z Gminą Blachownia, za co powinien poniesie kary finansowe. spotkanie burmKilka razy byłem świadkiem spotkań samorządowców także innych gmin w obecności senatora RP Ryszarda Mejra z zarządem PKS, którzy w ostrych słowach krytykowali poczynania przewoźnika. Nic dziwnego, że burmistrz już 3 miesiące temu rozpoczął poszukiwania nowej firmy, która zajmie się przewozem pasażerów z naszej Gminy. Pani Sylwia Szymańska w tej sprawie odbyła kilkanaście spotkań również prowadzone były rozmowy z częstochowskim MPK. Mimo to niektórzy radni na sesji zarzucili burmistrzowi, że dopiero teraz obudziła się z letargu.

 

Mówi Pani Sylwia Szymańska

-W ciągu ostatnich kilku miesięcy odbyłam wiele spotkań, poszukując najlepszego rozwiązana problemu komunikacji dla naszej Gminy. Ustawa o transporcie publicznym nakłada obowiązek ogłoszenia zamiaru samodzielnego zorganizowania transportu na rok przed ogłoszeniem postępowania. Dotychczas żadna okoliczna gmina nie podjęła się takiego rozwiązana, zlecając na zasadzie porozumienia usługę MPK lub realizując ją na podstawie dopłat do PKS. Po przeprowadzonej analizie, uwzględniając dobro mieszkańców, zdecydowałam się na zorganizowanie transportu samodzielnie, co pozwoli mieć realny wpływ na jakość usługi. Podjęta przez radnych w czwartek uchwała umożliwia rozpoczęcie procedury, co już jest końcowym etapem skomplikowanego działania jakim jest zmiana przewoźnika. Mówienie, że burmistrz obudził się z letargu jest dowodem całkowitego braku znajomości ustawy o transporcie i procedury wyłonienia nowego przewoźnika. Rozumiem Mieszkańców i ich niepokój, chcą pewnie i bezpiecznie dojechać do pracy i szkoły i my jako samorząd mamy obowiązek im to zapewnić. Niestety trudności jakie wystąpiły po stronie PKS są od nas zupełnie niezależne i nie mamy na nie wpływu. Mimo zapewnień przez PKS o poprawie sytuacji w kwestii transportu, a interweniowałam kilkanaście razy, nie było widać efektów. Dlatego szukałam innego, dobrego rozwiązania, na które Gminę Blachownia byłoby stać. Kwota, którą zaproponowało MPK jest dla Nas finansowo nie osiągalna. MPK chciało ponad 1 mln 300 tys. zł przy czym w tej ofercie nie uwzględniono: Ostrów, Trzepizur, Cisia, osiedla Błaszczyki i Malic. Zatem nie mogłam się na to zgodzić. Po analizie zakresu koniecznego do sprawnego funkcjonowania komunikacji na terenie Gminy Blachownia, którą to Państwu Radnym przedstawiłam przygotowane zostało zapytanie ofertowe w celu wyłonienia nowego wykonawcy. Organizatorem transportu zatem teraz będzie Gmina Blachownia. Niestety procedury w tej kwestii nie są łatwe i są czasochłonne. Radni zarzucili mi, że nie uczestniczyli w rozmowach i spotkaniach, których odbyłam w ciągu ostatnich miesięcy kilkanaście. A zgodnie z przepisami upoważniony do rozmów w tej kwestii jest burmistrz Blachowni. Szkoda, że Pani Przewodnicząca, która powinna być pośrednikiem pomiędzy Radnymi, a Burmistrzem, nie zgłosiła chęci i zainteresowania tematem transportu publicznego, a jedynie niemal na każdej sesji skupia się na krytykowaniu mojej osoby. Zapewne wsparcie Państwa Radnych w zakresie transportu publicznego byłoby mile widziane.

 

Komentarz

Rozwiązanie tej trudnej dla wszystkich sytuacji jest w toku postępowania. Do czasu wyłonienia nowego przewoźnika usługi realizuje PKS, który z przykrością trzeba powiedzieć nie realizuje jak należy swoich przewozowych usług do Blachowni. Jednak, w trosce o dobro mieszkańców wszystko jest na dobrej drodze do rozwiązania tego problemu. I tak jak wierzyłem w powodzenie remontu przedszkola przy ul. Żeromskiego, tak wierzę, że uda się rozwiązać problem komunikacyjny. Oskarżanie burmistrza po raz kolejny i podpuszczanie Mieszkańców Gminy, świadczy, moim zdaniem, o braku dobrej woli, chęci współpracy. Można zapytać gdzie w tym wszystkim jest dobro Gminy i jej Mieszkańców? Oczywiście nie ma złotego środka na rozwiązanie problemów, ale wspólna chęć działania i kompromis przyniesie lepsze efekty niż animozje.

DROGA ŚMIERCI

wypadekJak podaje kłobucka policja, śledczy, pod nadzorem częstochowskiego prokuratora, wyjaśniają szczegółowe okoliczności wypadku, do którego doszło w wigilię na drodze wojewódzkiej nr 492 między Wręczycą Wielką, a Blachownią. Jak podaje rzecznik policji – około godziny 14.25 jadący w kierunku Blachowni 21-letni kierowca vw polo, podczas wyprzedzania innego pojazdu, najechał na lewe pobocze, stracił panowanie nad pojazdem, po czym uderzył w przydrożne drzewo. Niestety, młody mężczyzna zmarł na skutek odniesionych obrażeń.

To tragiczne zdarzenie bada biegły z zakresu rekonstrukcji przebiegu wypadków drogowych, którego opinia zostanie wykorzystana w toczącym się postępowaniu. Dodatkowo miejsce wypadku zbada zespół w skład, którego wchodzą policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego oraz przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich.

DW 492 między Blachownią, a Wręczycą Wielką jest wyjątkowo pechowa dla kierowców. Tylko w ostatnich dwóch latach doszło na niej do 5. niebezpiecznych wypadków. Ostatnie zdarzenia to 12 października i 24 grudnia gdzie poszkodowani trafili do szpitala. Zastanawiające czy rzeczywiście jest to niebezpieczna droga czy raczej kierowcy nie zachowują należytej ostrożności?

foto KPP Kłobuck

BUDŻET POWIATU UCHWALONY. BLACHOWNIA NIC NIE DOSTAŁA

radnipowDochody – 98.936.084 zł, wydatki – 97.196. 949 zł, nadwyżka, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytu, wyniosła 1.739.135 zł. Na inwestycje Starostwo wyda 5.405.208 zł. Radni w czwartek uchwalili budżet Powiatu Częstochowskiego na 2018 rok. Za głosowało 19 radnych, przeciw 3 osoby.

Niestety na liście inwestycji powiatowych znowu nie ma Blachowni.

budzetpow

UWAŻAJ GDZIE PARKUJESZ

poliW środę policja, na swój sposób, przypominała zmotoryzowanym, że w strefie zamieszkania (znak D-40) nie można parkować gdzie popadnie. Chodzi szczególnie o miejsce wzdłuż nowego parkingu przy ul. ks. Kubowicza, gdzie kierowcy z upodobaniem zatrzymują swoje pojazdy. -Niech pan patrzy mają cały wolny parking, ale gdzie tam wola parkować tam gdzie nie wolno – powiedział mi jeden z funkcjonariuszy policji. 

Przypominamy co nakazuje minister transportu. Znak D-40, strefa zamieszkania (taki przepis obowiązuje na całym starym osiedlu) oznacza, że w przypadku braku wyznaczonych miejsc do postoju pojazdów, parkowanie w tym rejonie jest niedopuszczalne i „nagradzane” 1 pkt karnym oraz mandatem w wysokości 100 zł. Znak B-36 – zakaz zatrzymywania lub B-35 – zakaz postoju nie jest wymagany w miejscach gdzie parkowanie jest niedozwolone. 

Policja wszystkim użytkownikom dróg życzy zdrowych, spokojnych i bezpiecznych Świąt.

11 RADNYCH ZA ROZWOJEM GMINY BLACHOWNIA

2radniJedenastoma głosami za, przy dwóch wstrzymujących się, przyjęliśmy budżet Gminy Blachownia na 2018 rok.

Projekt budżetu naszej Gminy pozytywnie też oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach.

W przyszłym roku Blachownia fragmentami stanie się dużym placem budowy. Bowiem budżet zakłada, aż 40 inwestycji finansowanych ze środków unijnych oraz ze środków własnych. Na inwestycje wydamy 26.851.701, 77 zł.

Radni głosowali m.in. za kompleksowym programem sieci wod-kan. w Gminie Blachownia do 2023 roku, czyszczeniem zbiornika wodnego wraz budową infrastruktury wokół stawu, budową zintegrowanego węzła przesiadkowego z parkingami, rewitalizacją terenów w centrum Blachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców, rewitalizacją pasa zieleni śródmiejskiej w Blachowni wzdłuż ul. Sienkiewicza, budową boiska wielofunkcyjnego na tzw. Saharze, budową chodnika przy ul. Piastów, modernizacją ul. ks. Kubowicza 6, 8, budową ulic Księżycowej, Handlowej i Słonecznej oraz położeniem nakładki asfaltowej łączące ulicę Wiśniową ze Wspólną.

Pani Sylwia Szymańska, burmistrz Blachowni dziękując radnym za przegłosowanie budżetu powiedziała – jest to historyczny i rekordowy budżet pod wieloma względami.

Za budżetem i dalszym rozwojem Gminy głosowali:

Małgorzata Bernat, Katarzyna Borycka, Edyta Mandryk, Beata Matuszewska, Irena Popczyk, Tadeusz Borek, Tomasz Czech, Paweł Hreczański, Henryk Kania, Tomasz Rećko i Marek Kułakowski.

PODZIĘKOWANIE ZA MOSTOWĄ

 

dziekiPan Krzysztof Ściubidło, sołtys Starej mostowaGorzelni wraz z przedstawicielami mieszkańców z ul. Mostowej dziękowali we wtorek za remont ich ulicy. -Tyle lat czekaliśmy, kolejni burmistrzowie tylko obiecywali, a Pani dotrzymała słowa i zrobiła nam ulicę, dziękujemy – mówiła jedna z mieszkanek.

ŚWIATŁO DLA MIESZKAŃCÓW

lampyNa wtorkowej sesji złożyłem interpelację w sprawie nowego oświetlenia za Przedszkolem Nr 2 w Blachowni. Firma tak niefortunnie zamontowała oprawy lamp, że teraz światło pada na okna w blokach zamiast wzdłuż chodnika. Być może wystarczy przekręcić oprawę o 90 stopni, by lampa spełniała oczekiwaną rolę po zmroku.

GŁOSUJĘ ZA

We wtorek 19 grudnia uchwalamy rekordowy budżet Gminy Blachownia, bo na kwotę ponad 66 mln zł. W ciągu ostatnich trzech lat zwiększyliśmy budżet o 100 procent. W przyszłym roku zdecydowanie więcej wydamy na inwestycje w- ponad 26 mln zł.

Jak głosujecie panie Marku – pytają mnie ostatnio mieszkańcy. Zdecydowanie będę ZA. Bo jest to wyjątkowy budżet z ogromnymi zadaniami, które wierzę, że uda się spełnić. Tak samo jak wierzyłem, że oczyścimy staw. I to się staje faktem. Trudno też nie poprzeć kompleksowego programu sieci wod-kan. w Gminie Blachownia. Czyszczenia zbiornika wodnego wraz budową infrastruktury wokół stawu czy budowy węzła przesiadkowego z parkingami wraz z rewitalizacją zielonych terenów, które przecież znacznie zmienią i uatrakcyjnią centrum Blachowni. Podniosę rękę ZA bo chce, by mieszkańcy przy ul. ks. Kubowicza 6, 8 nie jeździli już dziurawą ulicą, która od lat prosi się o remont. Chce w końcu zakończenia budowy ulic Księżycowej i Handlowej i żeby powstała nakładka asfaltowa łącząca ulice Wiśniową ze Wspólną. Chciałbym też, aby dzieci grały na zdecydowanie lepszej murawie boiska na tzw. saharze.Chce też więcej chodników i remontów innych ulic.

Jak zagłosują inni radni? Wierzę, że ZA bo trudno nie chcieć takich inwestycji.

WIGILIA Z MIESZKAŃCAMI

w-rodzinaZawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i wyciągasz do niego ręce, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze, jak bardzo znikome są twoje możliwości i jak wielka jest twoja słabość, jest Boże Narodzenie. Ilekroć pozwolisz, by Bóg pokochał innych przez ciebie, zawsze wtedy, jest Boże Narodzenie".

w-burmiSłowami św. Matki Teresy z Kalkuty Pani burmistrz Blachowni przywitała licznie zgromadzonych Mieszkańców Gminy Blachownia na dorocznej Wigilii w hali sportowej OSiR. Na świątecznym spotkaniu obecni byli radni, sołtysi, pracownicy Urzędu i podległych jednostek, organizacje pozarządowe oraz sami mieszkańcy.

w-dpsZaproszeni goście mieli okazję przeżyć wzruszające przedstawienie „Boże Narodzenie” w wykonaniu podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Blacw-miernhowni. Kolędy grała orkiestra zaś pięknie zaśpiewali zespół „Blachowianki” i Pan Jacek Miernikiewicz. Na zakończenie były w-zespolwspólne życzenia i przełamywanie się opłatkiem. Nie zabrakło też poczęstunku. Organizatorom gminnej Wigilii bardzo dziękuję za zaproszenie.

POWRACAMY DO TEMATU TRANSPARENTNOŚCI

8 listopada pisałem w artykule „Transparentność według Pani Anetty Ujmy”. Wtedy to obiecałem powrócić do tego tematu. I właśnie nadarza się okazja.

Przypomnę – w październiku radnych na sesji swoją obecnością zaszczyciła była burmistrz, która zaapelowała do Pani Sylwii Szymańskiej o transparentność. Pani Anetcie Ujmie chodziło o przeprowadzenie kontroli, która miała ujawnić wydane pieniądze na delegacje służbowe Pani Sylwii Szymańskiej i Pana Dariusza Wojciechowskiego. Wtedy padła kwota 70 tys. zł jakoby obecna burmistrz tyle miała przejeździć w dwa lata. A obecny sekretarz miał wyjeździł służbowo 40 tys. zł.

Czekają na efekty kontroli teraz wiadomo, że od 1 stycznia 2015 roku do 31 października 2017 roku burmistrz Blachowni „wyjeździła” delegacje na kwotę – 11.563 zł. Pan Dariusz Wojciechowski od 2015 do października 2017 roku „przejechał” – 4.673 zł. Efekty płatnych podróży są nie do przecenienia. Nasi włodarze nie jeździli do warszawskich galerii handlowych na zakupy, a do różnych agend rządowych, starając się o środki zewnętrzne. Dziś wiadomo, że w 2015 i 2016 Pani Sylwia Szymańska pozyskała – ponad 20 mln zł. Według Urzędu Miejskiego w Blachowni, w poprzedniej kadencji była burmistrz pozyskała ponad 2 mln zł.

Jli Pani Anetta Ujma jest taką orędowniczką czystości, wojowniczką transparentności, domagając się przejrzystości obecnych władz Gminy to teraz ja zapytam, co się stało z meblem gdańskim, który kiedyś służył pracownikom w Miejskim Domu Kultury. Z mojej wiedzy wynika, że zniknął bezpowrotnie. Co się stało z obrazami? „Folwark”, „Złota jesień”, „Przedwiośnie na podwórzu”, „Pejzaż zimowy”, „Blachownia”, i „Zalew”. Malowidła w sumie warte były ponad 2,5 tys. zł. Do dzisiaj ich nie ma.

OTWARTE LODOWISKO I ŚWIETNY MIKOŁAJ

m-lodowiskaOtwarcie lodowiska w Blachowni było tak ważnym wydarzeniem, że zauważono je w dalekiej Laponii. W czwartek na ślizgawce przy USC pojawił się sam św. Mikołaj. m-mikolajByły tańce i śpiewy, aż się gość z Rovaniemi zasapał. Ale co się nie robi dla dzieci.

Potem burmistrz Blachowni wraz ze świetnym Mikołajem rozdawali dzieciom paczki. W sumie 350 sztuk. Imprezę mikołajkową pomogło przygotować Stowarzyszenie Abstynenckie „Familia” i MDK.

m-sylwiaWarto dodać, że teraz lodowisko będzie czynne od poniedziałku do piątku w godz. 15-21, a w sobotę i niedzielę od 10 do 21. Czynna będzie też wypożyczalnia łyżew od nr buta  27 do 47. A lodowisko i otoczenie ślizgawki zawdzięczamy pracownikom OSiR.

PRZEDSZKOLE MIAŁO BYĆ ROZEBRANE, ALE PRZEZ KOGO?

15 listopada 2015 roku były sołtys Cisia pisał, jak się dzisiaj okazuje, bzdury o przedszkolu w Blachowni. Jak mącił w głowach ludzi, powspominajmy.

Według Kułakowskiego remont przedszkola kosztowałby ponad 1 mln zł! Co na to się składa? Przede wszystkim doprowadzenie budynku do użytku, m.in. osuszenie, termoizolacja ścian, przystosowanie budynku do przepisów p.poż., BHP, itp. Sama rozbiórka budynku miałaby kosztować ok. 300 000 zł! To z pewnością zadowoli radnych Kułakowskiego, Tomasza Czecha, Katarzynę Borycką czy Małgorzatę Bernat, którzy opowiadali się za rozbiórką! Skąd Kułakowski to wie? Być może to jego znajomy wykonał ekspertyzę? Być może ekspertyza miała tylko potwierdzić wcześniejsze przypuszczenia „ekspertów” z Gminy? Być może chodzi o coś innego?

Według innych ekspertów, którzy powierzchownie sprawdzali Przedszkole, budynek da się wyremontować za znacznie mniejsze pieniądze. Według eksperta Kułakowskiego nie ma to sensu. Co dalej z Przedszkolem? Pewnie Gmina zdecyduje się na rozbiórkę.(…)

Co oznaczałoby wyburzenie Przedszkola dla przedszkolaków i uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Blachowni? Oznaczałoby to, że nic się przez najbliższe dwa lata dla nich nie zmieni! Nadal ich dzieci będą się uczyć na dwie zmiany, nadal będzie bardzo ciasno w szkole. Nadal rodzice będą musieli się dostosować do planu szkolnego swoich najmłodszych. Podziękujcie Burmistrz Sylwii Szymańskiej!

pKomentarz

No to dziękujemy Pani burmistrz i mieszkańcom, którzy nie uwierzyli w brednie byłego sołtysa i zaufali nam, że przedszkole będzie jeszcze piękne i będzie cieszyć maluchów. Złożyła się na to ciężka praca i wiara, że damy radę. Dzisiaj dzieci i ich rodzice nie muszą się martwić, że ich pociechy siedzą w zagrzybionych murach. A w dodatku mają pięknie wyposażoną placówkę i znakomite projekty edukacyjne czyli coś o czym wcześniej dzieci mogły marzyć.

PS. Zniszczyć grzyba. Szanowny panie Gąsiorski – pisanie jakobym chciał rozbierać przedszkole, czy jakoby taką ekspertyzę miał wykonać mój znajomy – może pan schować w teczce z napisem „Mówiąc oględnie Pawła G. brednie”. A gwoli ścisłości tak dla przypomnienia dodam, że to pana kolega radny był gotowy przyprowadzić jakiegoś fachowca, który za 10 tys. zł był gotowy wtedy spryskać mury przedszkola jakąś substancją, aby całkowicie zniszczyć grzyba.

DOPOSAŻAMY GABINETY LEKARSKIE W SZKOŁACH

Gmina Blachownia po raz kolejny sięgnęła po dotację celową na sfinansowanie zadań własnych. Tym razem jest to blisko 20 tysięcy złotych. Kwota zostanie przeznaczona na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach.

Szkoła Podstawowa Nr 1 – 4.890 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach – 4.790 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łojkach – 4.790 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Cisiu – 5.290 zł.

Burmistrz Sylwia Szymańska zapowiada, że jeszcze w tym roku gabinety zostaną doposażone w szafki kartoteki, parawany, podświetlane tablice do badania wzroku i apteczki.

JAK GŁOSOWALI RADNI

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Blachowni z 4 grudnia 2017 roku w sprawie opinii projektu budżetu Gminy Blachownia na 2018 rok.

Komisja Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Blachowni
w składzie:
-Marek Kułakowski – przewodniczący Komisji
-Katarzyna Borycka – wiceprzewodnicząca
-Małgorzata Bernat – sekretarz
-Tadeusz Borek
-Sebastian Cierpiał
-Tomasz Czech
-Paweł Hreczański
-Beata Matuszewska
-Cezary Osiński
-Irena Popczyk
-Tomasz Rećko
-Jacek Rogut

na posiedzeniach: 23, 29 listopada i 4 grudnia
-przeanalizowała założenia do projektu budżetu Gminy Blachownia na 2018 rok
-przeanalizowała zmiany Wieloletnią Prognozę Finansową
-przeanalizowała projekty zadań inwestycyjnych na przyszły rok
-przeanalizowała i zaopiniowała propozycje opłat lokalnych czyli stawek podatkowych od nieruchomości, środków transportowych, targowych i od transportu na 2018 rok.
-przeanalizowała finanse podległych jednostek organizacyjnych i podległej spółki (ZMK, MDK, Biblioteki Miejskiej i OSiR) 

W posiedzeniach Komisji brali udział:
-Pani Sylwia Szymańska, burmistrz Blachowni 
-Pani Elżbieta Wolska, skarbnik Gminy
-Pan Dariusz Wojciechowski, sekretarz Gminy, kierownik Referatu Organizacyjnego
-Pan Ludwik Madej p.o. kierownika ZMK w Blachowni
-Pan Jacek Chudy prezes OSiR w Blachowni

W związku z realizacją pracy nad projektem uchwały budżetowej, która przedstawiła burmistrz Blachowni i skarbnik Gminy – Komisja Budżetu, przeanalizowała przedstawiony projekt, który zakłada:
po stronie dochodów – 66.133.323,77 zł, z czego majątkowych jest – 22.933.323,77 zł
zaś na dotacji celowych z budżetu państwa – 11.470.678 zł.
Po stronie wydatków jest – 67.250.358, 62 zł, z czego wydatki
majątkowe – 26.851.701,77 zł pozostałe to wydatki bieżące – 40.398.656,85 zł.
Rezerwa w przyszłorocznym budżecie, która nie może być większa niż 1 procent, ma wynieść 201.097 zł. Rezerwa celowa – 268.903 zł, z czego na zarządzanie kryzysowe ma być przeznaczone 125.000 zł
Deficyt, czyli różnica między dochodami, a wydatkami, w przyszłym roku wyniesie – 1.117.034,85 zł. Ma on być pokryty kredytem w wysokości -  1.117.034, 85 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek 882.965,15 gr.
W projekcie budżetu uwzględniono zaciągnięcie kredytu przejściowego w wysokości – 2.500.000 zł
Łączna kwota przychodów to – 2.937.034,85 zł. Spłata rat, kredytów i pożyczek to 1.820.000 zł
Projekt budżetu zakłada 40 inwestycji finansowanych ze środków unijnych oraz ze środków własnych. Do najpoważniejszy należy zaliczyć:

-kompleksowy program sieci wod-kan. w Gminie Blachownia do 2023 roku – 3.792.500 zł w 2018 roku   (w sumie 24.664.900 zł)
-czyszczenie zbiornika wraz budową infrastruktury wokół stawu – 7.969.263 zł w 2018 roku   (w sumie – 14.262.719 zł)
-budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego z parkingami – 2.734.183 zł w 2018 roku   (w sumie – 4.660.000 zł)
-rewitalizacja terenów w centrum Blachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców – 4.503.194 zł w 2018 roku   (w sumie – 4.575.432 zł)
-rewitalizacja pasa zieleni śródmiejskiej w Blachowni wzdłuż ul. Sienkiewicza -  4.825.144 zł  w 2018 roku  (w sumie – 4.943.384 zł)
-przebudowa boiska na tzw. saharze i budowa boiska wielofunkcyjnego 1.200.000 zł w 2018 roku (w sumie – 2.381.443)
-cyfrowa Blachownia – 170.109 zł w 2018 roku  (w sumie – 1.419.740 zł)
-budowa chodnika przy ul. Piastów II etap 400.000 zł
-modernizacja ul. ks. Kubowicza 6, 8 i od strony runku 300.000 zł
-budowa ulic Księżycowej i Handlowej  250.000 zł
-budowa ul. Słonecznej 120.000 zł
-budowa nakładki asfaltowej łączące ulicę Wiśniową ze Wspólną- 60.000 zł

W trakcie analizy projektu budżetu na 2018 rok burmistrz Blachowni wprowadziła 1 autopoprawkę do projektu budżetu. Radni Komisji Budżetu nie zgłosili żadnych wniosków w sprawie projektu budżetu Gminy Blachownia na przyszły rok. Dwa wnioski (poprawki) złożyła Pani Edyta Mandryk, przewodnicząca Rady Miejskiej. Pierwszy dotyczył przeznaczenia 35 tys. zł na remont łazienki w Komisariacie Policji w Blachowni. Przewodnicząca Rady jako źródło finansowanie tego zadania wskazała Dział 750 rozdział 75075  „Promocja Gminy”. Drugi wniosek dotyczył dofinansowania zadania pod nazwą „Sportowa radość – budowa bieżni i skoczni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym ulica Wspólna w kwocie 35 tys. zł”. Źródłem finansowania tego zadania też miał być Dział 750, rozdział 75075. 
Elżbieta Wolska, skarbnik Gminy wskazała, że w przypadku drugiego zdania nie może być ono wprowadzone ponieważ będzie ujęty w uchwale przedstawiające wykaz wydatków niewygasających z upływem 31 grudnia 2017. Radna Pani Edyta Mandryk wycofała swój drugi projekt.
W głosowaniu nad pierwszym wnioskiem „Remont łazienki w komisariacie policji w Blachowni, radni w głosowaniu 4 za, 6 przeciw przy jednym głosie wstrzymującym się, odrzucili wniosek przewodniczącej Rady Miejskiej.

Podsumowanie

Na podstawie art 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 1990 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Blachownia – Komisja Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa stwierdza, że zaplanowane dochody w porównaniu z planowanymi wydatkami dowodzą o zrównoważonym budżecie Gminy Blachownia na 2018 rok.
Zdaniem Komisji, budżet Gminy Blachownia na 2018 rok jest bezpieczny i stabilny. Bowiem opiera się na konkretnych źródłach finansowania, przy zachowaniu pełnej spójności i ochronie stanu finansów publicznych.
Komisja Budżetu wskazuje, że projekt budżetu Gminy Blachownia na 2018 rok pod względem planowanych kwot i zadań jest rekordowy chodzi szczególnie o duży wzrost dochodów do 66.133.323,77 zł. Podobnie ma się sprawa z nakładami finansowymi na zadania inwestycyjne, które w przyszłym roku mają wynieść, aż 26.851.701,77 zł

Komisja Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa pozytywnie opiniuje projekt budżetu Gminy Blachownia na 2018 rok przedłożony przez burmistrza Blachowni.
Za głosowało 9. radnych,  przeciw 0 radnych, wstrzymało się 2. radnych.

                                                          Marek Kułakowski
                                                            przewodniczący
                                             Komisji Budżetu, Infrastruktury,
                        Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa      
                                                     Rady Miejskiej w Blachowni  

 

Za pozytywną opinią głosowali radni:

Małgorzata Bernat, Katarzyna Borycka, Beata Matuszewska, Irena Popczyk, Tadeusz Borek, Tomasz Czech, Paweł Hreczański, Marek Kułakowski, Tomasz Rećko.

ŚWIĘTO PSZCZELARZY

pszcz7. grudnia Kościół katolicki wspominał Świętego Ambrożego. Doktor Kościoła i obrońca Bożego prawa, żyjący IV wieku, jest też patronem pszczelarzy.

Gdy pszczoły zapadają w zimowy sen, pszczelarze w końcu mają czas na zabawę i świętowanie, ciesząc się ze zbiorów. 10 grudnia w niedzielę członkowie Koła Pszczelarzy w Blachowni, w miejscowym kościele, modlili się dziękując za miniony rok oraz za tych, którzy już odeszli i za żyjących.

Koło Pszczelarzy w Blachowni działa od 61 lat. Jako jedyne koło w regionie (dawne woj. częstochowskie) może się pochwalić sztandarem. Koło w Blachowni liczy 29 członków.

PARKING GOTOWY

Po blisko dwóch miesiącach zakończyła się budowa parkingu przy ul. ks. Kubowicza. Inwestycja potrzebna i oczekiwana. Szczególnie w piątki i soboty w tym miejscu były kłopoty z wolnym miejscem do parkowania. Teraz to się powinno skończyć. Parking pomieści 30 samochodów. Czeka nas zmiana organizacji ruchu. Na parking będziemy wjeżdżać z dwóch stron od ulic ks. Kubowicza i Żeromskiego. Na pewno nie będzie można już parkować wzdłuż ul. ks. Kubowicza, czyli na przeciwko sklepu „Społem”. Koszt inwestycji to ponad 120 tys. zł. Odbiór techniczny parkingu nastąpi w najbliższych dniach.parking

ILE TAK NAPRAWDĘ WYJEŹDZILI?

Szymańska otrzymała 70 000 zł z delegacji służbowych? Straszy mieszkańców były sołtys Cisia. By być wiarygodnym „były” podaje -

70 000 zł z delegacji służbowych w 2015 i 2016 roku – tyle według jednego z urzędników z Blachowni wyciągnęła Sylwia Szymańska z urzędu tytułem delegacji służbowych. Podobno powiązany rodzinnie Dariusz Wojciechowski w ubiegłym roku wyjeździł mnóstwo kilometrów na delegacje służbowe i wyciągnął z gminy 40 000 zł”.

Tradycyjnie już, by nie być pociągniętym do odpowiedzialności za kłamstwa, za wymyślanie rzekomego urzędnika, który na jego zlecenie wyciąga z Urzędu Miejskiego dokumenty na burmistrza, za każdym razem „były” na końcu tytułu stawia znak „?”

 A prawda jest taka.

 Od 1 stycznia 2015 roku do 31 października 2017 roku burmistrz Blachowni „wyjeździła” delegacje na kwotę – 11.563 zł. Efekty podróży, najczęściej do Warszawy czy Katowic są ogromne. Przez 2 lata i 10 miesięcy burmistrz dla naszej Gminy pozyskała ponad 20 mln zł. (W poprzedniej kadencji była burmistrz, według Urzędu, pozyskała ponad 2 mln zł).

Sekretarz Gminy Pan Dariusz Wojciechowski w 2015, 2016 i 10 miesięcy w tego roku „przejechał” – 4.673 zł zaś Pani Elżbieta Wolska, skarbnik Gminy – 612 zł.

Razem Gmina na delegacje tych trzech osób wydała 16.849 zł.

 

Komentarz 

Ot mamy kolejny dowód dlaczego nie warto czytać kłamstw „byłego” z Cisia. Pisanie o rzekomej nieudolności szefów Gmin, posługując się wieloma oszczerstwami, oczernianie ich, stawianie włodarzy czy radnych w złym świetle, jest po prostu draństwem.

KOMISJA BUDŻETU POZYTYWNIE

Zaopiniowała projekt budżetu Gminy Blachownia na 2018 rok. Za głosowało 9. radnych, a 2. wstrzymało się od głosowania. Radni odrzucili wniosek Pani Edyty Mandryk, przewodniczącej Rady Miejskiej, która zaproponowała zdjęcie 35 tys. zł z promocji Gminy i przeznaczenie ich na remont łazienki w Komisariacie Policji w Blachowni. Radni w głosowaniu 6 przeciw, 4 za, uznali, iż łazienka nie przyniesie poprawy bezpieczeństwa w Gminie, a jedynie komfort pracy funkcjonariuszy, o który powinni zadbać szefowie wyższych jednostek. Radni raczej oczekiwaliby, że to KG Policji określi ile ma pieniędzy na remont pomieszczeń w komisariacie w naszej Gminie i wtedy ewentualnie samorząd Blachowni i Konopisk mógłby wspomóc finansowo miejscowy komisariat. Jeszcze przed głosowaniem radni na Komisji Budżetu interesowali się finansowaniem spółki OSiR. Sprawa dotyczyła dotacji dla spółki oraz opłat jakie, zdaniem prezesa Pana Jacka Chudego, powinny wnosić organizacje pozarządowe za wynajem hali. Bowiem zdaniem prezesa skoro kluby czy stowarzyszenia zarabiają na swojej działalności to powinny one też płacić za wynajem obiektów sportowych. Dlaczego tylko jedna strona ma zarabiać na sporcie – pytał Pan Jacek Chudy.

Sesja budżetowa odbędzie się 19 grudnia br.

MINĘŁY 3 LATA I JEST SIĘ Z CZEGO CIESZYĆ

Co pisał były sołtys Cisia na temat rzekomej nieudolności burmistrza Blachowni, niektórych radnych, by tylko okłamać ludzi i doprowadzić do odwołania władzy wykonawczej.

 

13 maja 2016

Miało być referendum, miał być nowy Burmistrz, a z przyczyn formalnych plan usunięcia Sylwii Szymańskiej z funkcji Burmistrza Blachowni może nie dojść do skutku. Po weryfikacji brakuje ok. 30 podpisów. Jest jeszcze szansa, gdyż inicjatorzy referendum zamierzają odwołać się od decyzji KBW do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

 

29 kwietnia 2016

Komitet referendalny złożył dziś komplet dokumentów w sprawie przeprowadzenia referendum w Blachowni dotyczącego odwołania z funkcji Burmistrza Blachowni Sylwii Szymańskiej.

Najbliższe tygodnie pokażą Mieszkańcom, jak bardzo Szymańska boi się odwołania. Będziecie świadkami obietnic i rozpoczęcia inwestycji, których skutki odczuje przede wszystkim nowy Burmistrz.

 

11 stycznia 2017

Właśnie dotarły do mnie sygnały, że radni i mąż radnej z KWW Sylwii Szymańskiej rozpowiada wszystkim, że w Blachowni szykuje się kolejne referendum w sprawie odwołania Sylwii Szymańskiej z funkcji Burmistrza. To że ludzie mają jej dość, to nie jest od razu powód, by organizować referendum. Były już podejmowane dwie próby, w tym jedna moja.

były też drwiny

Zostawcie Sylwię Szymańską, ona jest wybitną specjalistką, podobnie jak jej daleki kuzyn czy wujek. To wybitni fachowcy, dajmy im pracować. Zostały niespełna dwa lata, jak bardzo mogą gminę zadłużyć?O kilka czy kilkanaście milionów? Przecież spłacą to nasze wnuki. Ta władza jest niepowtarzalna.

 

Tyle złego pisania i szkalowania władz.

Chciałoby się zapytać, gdzie dzisiaj byłaby Gmina Blachownia, jakie byśmy mieli inwestycje gdyby mieszkańcy poszli za byłym sołtysem Cisia oraz jego ludźmi i odwołali burmistrza?

2015-2017 czy to były najlepsze lata finansowe dla Gminy Blachownia? Myślę, że zdecydowanie TAK. Dowody są nazbyt jasne i widoczne.

W 2014 roku dochody budżetu – 33 mln 81 tys. zł na inwestycje wtedy przeznaczono - 5 mln 756 tys. zł. A co dzisiaj mamy po trzech latach? Dochody budżetu zwiększone o 100 proc. Projekt budżetu na 2018 rok wynosi – 66 mln 133 tys. zł. Na inwestycje wydamy – 26 mln 851 tys. zł. Ogromny skok i co ważne sięgamy po duże środki zewnętrzne.

Z rozmów z Mieszkańcami Gminy dowiaduje się, że najbardziej ich cieszy fakt, że będzie oczyszczany zbiornik „Blachownia”. Kolejna poważna inwestycja, która cieszy, i też ze środków unijnych to „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych” czyli remont dawnej szkoły (budynek przy ul. Sienkiewicza) i rewitalizacja „Prażynki”. Mieszkańcy są zadowoleni z dokończenia budowy i otwarcia Ryneczku, budowy strażnicy OSP w Blachowni i remontów wielu dróg ze środków zewnętrznych. Ważną kwestią, co podkreślają, są inwestycje kanalizacyjne, rozliczenie finansowe hali sportowej, nowe oświetlenie uliczne, a dla dzieci lodowisko.

Wierzę, że za 2 – 3 lata zmieni się nasza Blachownia, m.in. za sprawą budowy centrum przesiadkowego.

Do 2017 roku udało się pozyskać ponad 20 mln zł z Unii Europejskiej czyli 10 razy więcej niż w poprzedniej kadencji – informuje Urząd Miejski w Blachowni. W rankingu inwestycje samorządowe skoczyliśmy o 117 miejsc w górę, a dodajmy, że nie był liczony obecny rok, który także przyniósł duże środki na zadania gminne. W tej kadencji skuteczność pozyskiwania pieniędzy unijnych mógł zadowolić najbardziej wybrednych Mieszkańców. Chciałoby się zapytać – ile jest gmin w Polsce, które przez trzy lata o 100 % zwiększyły swój budżet lub pięciokrotnie zwiększyły nakłady finansowe na zadania inwestycyjne? Co by nie pisać kompetencje i pracowitość Burmistrza i jej Urzędników plus właściwa współpraca z Radą Miejską daje efekty. Nie od dzisiaj wiadomo, że zgoda buduje.