Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Blachowni podjęliśmy ważne dla Mieszkańców Gminy decyzje. Chodzi o:

-zabezpieczenie zwiększonych potrzeb w zakresie odbioru odpadów komunalnych – 340 tys. zł, -zakup samochodu pożarniczego dla OSP Cisie  – dotacja 200 tys. zł                                     -zwiększenie o 250 tys. zł wydatków na kanalizację w Ostrowach                                                       -oraz 441 tys. zł na całkowitą przebudowę drogi w Konradowie, która łączy to sołectwo z miejscowością Wydra w gminie Wręczyca Wielka.

Jak informuje Urząd to ostatnie zadanie będzie możliwe do realizacji dzięki pozyskaniu przez gminę 146 tys. zł dotacji zewnętrznej z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Na wniosek burmistrza Blachowni radni zadecydowali również o zabezpieczeniu środków finansowych na projekt europejski dofinansowujący wymianę pieców węglowych i instalacje OZE w indywidualnych gospodarstwach mieszkańców Blachowni.