5 września, po przerwie wakacyjnej, radni zbierają się na nadzwyczajnej sesji. Tematem będzie wydanie opinii w sprawie projektu aglomeracji przedłożonego przez Sejmik Województwa Śląskiego.  Początek sesji o godz. 15 w sali konferencyjnej OSiR.