ANETTA UJMA NA SESJI

Mieszkanka Gminy Mykanów ujmasPani Anetta Ujma pojawiła się w poniedziałek na sesji Rady Miejskiej w Blachowni – gratulując.

-Chciałam pogratulować nam wspólnego sukcesu w sprawie naszego zbiornika wodnego w Blachowni. Odzyskałam dla Gminy ten zbiornik, znalazłam sposób na dofinansowanie stawu, który zabezpieczał 95 procent inwestycji. Został wykonany projekt oraz wniosek, który został napisany przez Instytut Postaw Inżynierii Środowiska PAN w Warszawie i to wszystko z korzyścią dla mieszkańców.

Burmistrz, a i sami radni nie kryli zaskoczenia, by nie powiedzieć, że wprost zaniemówili na  słowa Pani Ujmy.

Pani Sylwia Szymańska

-Bardzo proszę, aby mieszkańców Gminy Blachownia nie mamić niewłaściwymi informacjami. Bo pani projekt, o którym pani mówi nie przeszedł nawet pozytywnej oceny formalnej i został zdyskwalifikowany czyli odrzucony. Te pani wizualizacje i dokumentacje to można powiedzieć pieniądze wyrzucone w błoto. Mamy na to dowody. Mało tego, mieliśmy też problem, aby w ogóle dowiedzieć się jaki jest wynik tego projektu ponieważ firma, która miała zlecone wykonanie tej dokumentacji po prostu z nami się nie kontaktowała.

Chce jeszcze raz wyraźnie i ostatecznie podkreślić, że to co dzisiaj nam się udało zrealizować m.in. sięgnąć po ponad 12 mln zł na oczyszczanie stawu to efekt moje pracy, tej Rady i pracowników Urzędu. Ten projekt, o którym pani Anetta wspominała to zupełnie inny dokument, który nie przeszedł nawet pozytywnej oceny. A co do pani sukcesu przy przekazaniu gminie zbiornika to wiem, że wiele innych osób czyniło takie starania.

Niektórzy radni żartowali skoro ten ogromny sukces (a jest nim niewątpliwie pozyskanie największych środków zewnętrznych w historii Blachowni ponad 12 mln zł na zbiornik)  ma coraz więcej ojców to może należy go też przypisać poprzednim burmistrzom, naczelnikom, a może też przewodniczącemu prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Blachowni?

BURMISTRZ NIE OTRZYMAŁA ABSOLUTORIUM, MIMO ŻE WIĘKSZOŚĆ RADNYCH BYŁO ZA

sylaUchwała o udzieleniu absolutorium dla burmistrza zgodnie z wolą radnych biorących udział w sesji (10 osób) została procedowana. Większość radnych (7 za, 2. przeciw, 1. wstrzymała się od głosowania) była za udzieleniem absolutorium. Jednakże z uwagi na brak części radnych na dzisiejszej sesji dla Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwała ma charakter niepodjętej. Bowiem potrzebna była bezwzględna liczba ustawowego składu Rady czyli na 15. radnych, do udzielenia absolutorium potrzebnych było 8 głosów za. Oznacza to tyle, że w obrocie prawnym nie ma uchwały o nieudzieleniu absolutorium, mimo że w opinii większości radnych burmistrz budżet wykonał prawidłowo.

 Komentarz

Zachodzi pytanie dlaczego przy obecności dwóch prawników (podobno jeden z nich miał wiedzę w tym temacie) sprawa nie została od razu wyjaśniona. Były za to życzenia i gratulacje od radnych, pracowników Urzędu, dyrektorów szkół i sołtysów. Wszyscy zostaliśmy wprowadzeni w błąd. Niektórzy radni po sesji komentowali. „Po raz kolejny na sesji, a tym razem bardzo ważnej bo absolutoryjnej, nie ma tych samych radnych”. „Pierwszy raz zdarzyło się, aby na tak ważnej sesji nie było przewodniczącego Rady Miejskiej”. Pytanie czy były to przypadkowe nieobecności? Przypomnijmy 7 osób za, 2 przeciw, jedna się wstrzymała – takie głosowanie nie pociąga za sobą żadnych ujemnych skutków prawnych dla burmistrza i Gminy.

KS. TOMASZ ODCHODZI

turczynaKs. Tomasz Turczyn odchodzi z parafii pw. św. Michała Archanioła  w Blachowni. Dalszą posługę kapłańską rozpocznie parafii św. App. Piotra i Pawła w Częstochowie na Lisińcu. Ks. Tomasz Wyższe Seminarium Duchowne ukończył w 2003 roku. W naszej parafii służył od 2011 roku. Nowym wikarym zostanie ks. Robert Tarasek.

POŻEGANIE SZKOŁY

sp1konicPonad 4,5 mln uczniów w Polsce, w tym blisko 400 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Blachowni uroczyście pożegnało mury szkolne. Rozpoczęły się wakacje.

Jednak najpierw najlepsi uczniowie z poszczególnych klas odebrali nagrody książkowe i stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce. Najlepsze klasy to VI b i IV a. Potem pojawiły się Czerwone kapturki w międzynarodowym wydaniu, sprawiając kłopot wilkowi. Biedak nie wiedział, który kapturek jest prawdziwy i tak naprawdę, którego ma zjeść. Na szczęście dla kapturków m.in. z Rosji, Japonii, Indii, USA i Węgier oraz dla samej widowni wszystko skończyło się szczęśliwie. Bohaterowie sztuki wrócili do klas. Występ małych aktorów, przygotowany przez s. Wiesławę i Panią Edytę Matuszczak, został nagrodzony głośnymi brawami. A na finał uroczystości piosenka „Lato czeka”, gremialnie zaśpiewana przez chór szkolny, pod żywiołową dyrygenturą Pani Ewy Synkiewicz oraz rodziców i nauczycieli. Ostatnim akcentem pożegnania szkoły były wręczane świadectwa, w tym z biało-czerwonym paskiem. Ze szkoły wszyscy czyli uczniowie, nauczyciele, a i pewnie rodzice też, wychodzili szczęśliwi. Wszystkim dzieciom na czas wakacji życzę: gorących dni, zasłużonego odpoczynku, wiele radości i kumulowania sił bo szczęście nie trwa wiecznie. Nowy rok szkolny nie będzie długo czekał tylko 72 dni. Dzwonek ponownie zabrzmi 4 września.

ŁABĘDŹ URATOWANY

lab2Interwencja przedstawicieli Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków  w Częstochowie  sprawiła, że łabędź wrócił do swojej rodziny zdrów i cały. Od kilku dni mieszkańcy informowali mnie, że ptak ma skaleczoną łapę i prawdopodobnie zaplątał się w przynętę wędkarską i jakieś żelastwo. Wcześniejsze próby złapania i oswobodzenia łabędzia z „pułapki” nie dały rezultatu. Latająco-pływający osobnik za każdym razem zdążył uciec ochotnikom „ratownikom”. Ale od czego są zawodowcy. Szybki telefon prośba i panowie z OTOP, na czele z Panem Marcinem, szybko i profesjonalnie zajęli się ptakiem.

labblyskaTaki przedmiot tkwił w łapie ptaka. Gdyby łabędź umiał mówić zapewne długo by dziękował. Być może dodatkowo w nagrodę Panowie będą mieli okazję popływać wodnym, rowerowym łabędziem?

NA POMOC ŁABĘDZIOWI

labedzJeśli wierzyć wędkarzom i stałym bywalcom spacerów nad zbiornikiem wodnym kilka tygodni temu para łabędzi doczekała się 6 piskląt. Niestety obecnie zostały tylko dwa. W dodatku dorosły osobnik ma skaleczoną łapę. Pierwsze próby złapania ptaka i odwiezienia go do weterynarza skończyły się fiaskiem ratujących. W czwartek Urząd Miejski wraz weterynarzem podejmie kolejną próbę pomocy łabędziowi.

ZAPROSZENIE NA TURNIEJ

badm

SESJA ABSOLUTORYJNA

sesja

500 KWIATÓW DLA JUBILATKI

kwiatyslupyZ okazji 50-lecia nadania Blachowni praw miejskich centrum miasta zyskało odświętny, jubileuszowy wygląd. Wzdłuż ulicy Sienkiewicza, od Cmentarnej do Urzędu Miejskiego, na latarniach pojawiły się „bomby” kwiatowe czyli kompozycje wiszących petunii. W sumie na latarniach zawisło pół tysiąca biało-wrzosowych bukietów.

kwiatyuM

BRODZIK JUŻ CZYNNY

Mimo że do św. Jana 24 czerwca brakuje kilka dni, dzieci w gorące dni już mogą korzystać z kąpieli.

basen

DEWASTACJA USC

uscuscwyciera

BOŻE CIAŁO W BLACHOWNI

bc2Pół tysiąca wiernych wzięło udział w uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. W tym roku przypada 700. rocznica ustanowienia Bożego Ciała. Trasa procesji eucharystycznej przebiegała ulicami starego osiedla.

bc1bc3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bc4bc5

NOWI MIESZKAŃCY BLACHOWNI

kaczkiqwodaNiedzielny spacer ujawnił „ofiary” miłości czyli nowych mieszkańców Blachowni. labedzie           kaczkiziemia

WYRAZÓW Z LOTU SAMOLOTU

Zdjęcie z pokładu samolotu z wysokości blisko 11 tys. metrów. Widok na Wyrazów w 3D

wyrazo

KOMISJA BIGKOŚiR – BURMISTRZ DOBRZE WYKONAŁA BUDŻET ZA 2016 ROK

Opinia Komisji Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej,

Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Blachowni

 

dot. zaopiniowania wykonania budżetu przez Burmistrza Blachowni za 2016 rok.

 

Na podstawie art. 18 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2016 poz. 446:

 

Komisja Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w składzie:

Marek Kułakowski – przewodniczący

Katarzyna Borycka – wiceprzewodnicząca
Małgorzata Bernat – sekretarz

Tadeusz Borek
Sebastian Cierpiał
Tomasz Czech
Paweł Hreczański
Beata Matuszewska
Cezary Osiński
Irena Popczyk
Tomasz Rećko
Jacek Rogut

wydaje pozytywną opinię za wykonanie budżetu Gminy Blachownia za 2016 rok.

 

Uzasadnienie

Członkowie Komisji na posiedzeniach: 20 marca, 20 kwietnia i 8 czerwca w składzie według listy:

-zapoznali się z aktualną sytuacją finansową Gminy Blachownia

-analizowali planowane i wykonane inwestycje na terenie Gminy Blachownia

-analizowali zaciągnięte kredyty pod względem celowości i zgodności ich wydatkowania

-zapoznali się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

-analizowali sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Blachownia za 2016 roku

-wypracowali opinię do projektu uchwały z wykonania budżetu za 2016 rok

 

Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Gminy Blachownia za 2016 r.

 

Dochody

Plan dochodów podjęty uchwałą nr 109/XVII/2015 Rady Miejskiej w Blachowni z 29 grudnia 2015 roku wyniósł 38.131.745, 06 zł. Po zmianach podjętych uchwałami w 2016 roku dochód wyniósł 41.172.903, 03 zł. Dochody ogółem zostały wykonane na kwotę 40.739.610, 68 zł czyli w 98,95 proc.

Dochody bieżące zostały wykonane na kwotę 40.076,767, 65 zł – 99,90 proc. planowanej kwoty, a dochody majątkowe w wysokości – 662.843, 03 zł – 62,82 proc. planowanej kwoty.

Kwota uzyskana ze sprzedaży majątku Gminy to – 592.684, 77 zł.

W 2016 roku Gmina zaplanowała i zaciągnęła kredyty w wysokości – 2 mln zł. (cel – sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek).

Zaległości na 31 grudnia 2016 roku wyniosły 12.548.780, 44 zł w tym należy wymienić upadłą spółkę czyli dawną hutę Blachownia – 5.325.735, 87 zł.

 

Wydatki

Plan wydatków (zgodnie z Uchwałą Nr 109/XVII /2015 Rady Miejskiej w Blachowni z 29 grudnia 2015 roku) uchwalono na poziomie 39.728.178, 29 zł

W trakcie realizacji budżetu planowane wydatki Gminy zostały zwiększone do kwoty 45.525.510, 77 zł.

Plan wydatków wykonano na poziomie – 41.276.604, 53 zł – to jest 90,67 proc.

Wydatki bieżące – 35.293.015, 91 – 92,32 proc.

Wydatki zaś inwestycyjne 5.983.588, 62 zł

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec grudnia 2016 roku wyniosły 14.396.481, 37 zł to jest 35,34 proc. zrealizowanych dochodów Gminy w 2016 roku.

Na koniec roku Gmina nie wykazywała zobowiązań wymagalnych.

 

W okresie sprawozdawczym sytuacja finansowa Gminy Blachownia była stabilna, a wskaźniki wykonania dochodów budżetowych należy ocenić jako bardzo dobre.

 

Ocena realizacji wykonanych zadań inwestycyjnych w Gminie Blachownia w 2015 r.

 

W ubiegłym roku Gmina Blachownia prowadziła wiele zadań inwestycyjnych. Do najważniejszych należały:

-modernizacja przedszkola przy ul. Żeromskiego – 2.128.893, 32 zł

-budowa strażnicy OSP w Blachowni – 989,517, 73 zł

-finansowe rozliczenie hali sportowej w Blachowni – 702.000 zł

-renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami 2016-2018 (dok.) – 336.195 zł

-budowa wodociągu mającego przywrócić dostęp do wody pitnej mieszkańcom

Gminy Blachownia (usuwanie skutków powodzi) – 300.000 zł

-przystosowanie budynku przedszkola w Łojkach – 249.239, 04 zł

-zakup sztucznego lodowiska I etap – 137.760 zł

-budowa garażu w OSP Cisie – 100.000 zł

-budowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowach, Łojkach i ul. Chrobrego – 97.908 zł

-budowa ul. Sadowej – 96.068, 24 zł

-budowa ul. Rolniczej – 330.000 zł

-budowa ul. Sportowej – 205.000 zł

-odwodnienie ul. Miodowej – 92.994, 16 zł

-budowa z integrowanego węzła przesiadkowego 2016-2017 (dok.) – 92.250 zł

-rewitalizacja terenów centrum Blachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców (dokumentacja) – 62.238 zł

 

Do zadań ze środków unijnych należy zaliczyć m.in.:

-Drużyna powiat – 132.288, 77 zł (środki unijne – 106.538, 77 zł)

-Rewitalizacja terenów centrum Blachowni – 62.238 zł (środki unijne do 2018 roku – 4.673.194 zł)

-budowa infrastruktury informatycznej łącząca jedną sieć z woj. śląskim – 92.250 zł

(nakłady ogółem – 633.598, 64 zł)

-projekt z RPO pod nazwą „W naszym przedszkolu dobrze się bawimy, miło spędzamy czas i rozwijamy się wszechstronnie – 813.390, 62 zł

 Pozyskane środki unijne w 2016 roku – 2.339.572 zł

 

Były też zadania z budżetu obywatelskiego i sołeckiego m.in.

-budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 103.461. 27 zł,

-budowa domku drewnianego w Wyrazowie – 43,408, 77 zł

linowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Łojkach – 25.379, 73 zł

-zakup kosiarki Gorzelnia Nowa – 10.990 zł

-zakup auta dla OSP Cisie – 10.000 zł

-wyposażenie strażnicy OSP Cisie – 8.057, 01 zł

Łączna kwota wyniosła – 5.983.588, 62 zł

 

Wniosek końcowy

 Komisja Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Blachowni, po analizie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Blachownia za 2016 rok, w wyniku głosowania pozytywnie oceniła wykonanie budżetu Gminy Blachownia za miniony rok.

Za pozytywną opinią w sprawie wykonania budżetu głosowało – 7 radnych, przeciw – 2, wstrzymujących się nie było

Komisja Budżetu zauważa wzrost dochodu Gminy i wykonanie zadań prawie w 100 proc. Podkreśla ogromny trud i determinacje burmistrza i jej pracowników w realizacji poważnych zadań inwestycyjnych. Szczególnie remont przedszkola przy ul. Żeromskiego zasługuje na uznanie i podziękowanie. Inwestycja ta była realizowana pod dużą presją i oczekiwaniem społecznym. Na uwagę zasługuje też przystąpienie do czyszczenia zbiornika wodnego, a co za tym idzie skutecznie sięganie po środki unijne, przystąpienie do zadania Integracyjny Węzeł Przesiadkowy, przystąpienie do zadania „Rewitalizacja terenów centrum Blachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców”. Komisja ma nadzieję, że wszystkie zamierzenia zostaną zrealizowane co pozwoli na pozytywną odmianę architektury w Blachowni

 

Komisja Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Blachowni pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu za 2016 rok przez Burmistrza Blachowni.

 

Marek Kułakowski

przewodniczący

Komisji Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej,

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Rady Miejskiej w Blachowni

BUDŻET OBYWATELSKI ZMIENIA GMINĘ

placOdkąd obecne władze Gminy Blachownia dały zielone światło mieszkańcom dla ich potrzeb i inicjatyw, dzięki Budżetowi Obywatelskiemu zmienia się nasze otoczenia.

W 2016 roku udało się zrealizować m.in.:

-zagospodarowanie terenu wokół SP Nr 1 w Blachowni – 109 tys.zł

-budowa domku drewnianego wraz z infrastrukturą w Wyrazowie – ponad 26 tys. zł

-budowa placu zabaw w Łojkach – ponad 25 tys. zł

-budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Starej Gorzelni – blisko 23 tys. zł

W 2017 roku m.in.:

-doposażenie UKS Orlik w sprzęt i stroje – ok. 42 tys zł

-rozbudowa placu zabaw przy SP w Cisiu około 29 tys. zł

-budowa placu rekreacyjnego w Nowej Gorzelni (około 22 tys. zł

-budowa parkingu przy pl. Konstytucji – 12,5 tys. zł. 

W sumie 40 zadań za 700 tys. zł.

KOLEJNE PIENIĄDZĘ DLA BLACHOWNI

przedskzoledaszekJak informuje Urząd Miejski w Blachowni – Przedszkole Nr 2 przy ul. Żeromskiego otrzymało blisko 107 tys. zł dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. To, że Przedszkole Nr 2 w Blachowni stało się, po gruntownej modernizacji, nowoczesnym obiektem oferującym wysoki standard zajęć dla maluchów wiedzą już chyba wszyscy. Natomiast rzadko się mówiło, że jednym z celów tej inwestycji było również uzyskanie znaczących efektów ekologicznych i istotne ograniczenie kosztów eksploatacyjnych poprzez kompleksową przebudowę zasilania energetycznego.

Burmistrz Blachowni Sylwia Szymańska podpisała w katowickiej siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska umowę przyznającą nam dotację.

Więcej na: http://blachownia.pl   /news/przedszkole_nr_2_w_blachowni_ z_ponad_100_tys__dofinansowania_wojewodzkiego_funduszu_ochrony_srodowiska/

W NOWEJ GORZELNI NOWY PLAC ZABAW

 

soltysowaI pomyśleć, że w tym miejscu rosły drzewka i krzaki. Determinacja miejscowych, pod przywództwem Pani sołtys Ilony Grzelińskiej, sprawiła, że dorośli wykarczowali potem wyrównali teren i ku uciesze dzieci rozpoczęli montaż zakupionych urządzeń zabawowych. Zjeżdżalnia, drabinki, huśtawka, piaskownica, bujanka, a dla młodzieży boisko do siatkówki. Cała inwestycja, za 22 tys. zł ogrodzona siatką, została zrealizowana z budżetu obywatelskiego.

 

swieceW niedzielę nastąpiło  poświęcenie obiektu, potem pierwsze mecze, huśtanie i podziękowanie wszystkim, którzy nie czekali „na mannę z nieba”. Opłacało się. dzieci drabinki

 

 

 

ci2

I RODZINNY FESTYN W CISIU

Przy pięknej pogodzie mieszkańcy Cisia wzięli udział w pierwszym pikniku rodzinnym.ci2 Występy artystyczne, a dla dzieci zabawy i bajka wypełniły sobotnie popołudnie. Gardła zachrypnięte od śpiewania, nogi bolące od tańczenia. Nikt też nie wyszedł głodny ze Szkoły Podstawowej, a wata cukrowa smakowała jak za dawnych lat. Wszyscy najedzeni i zadowoleni. To był prawdziwie rodzinny festyn.ci1ci3

DYREKTORÓW WYBIERZE BURMISTRZ?

Żadna z kandydatek: ani Pani Hanka Kożuch (z-ca dyr. Gimnazjum, nauczyciel j. niemieckiego i informatyki), ani Pani Katarzyna Rozpądek (nauczyciel j. polskiego i historii w Szkole Podstawowej w Łojkach), nie uzyskała bezwzględnej większości liczby głosów 12-osobowej komisji konkursowej. Obydwie panie w tajnym głosowaniu otrzymały tę samą liczbę głosów.

Także w przypadku wyboru dyr. Przedszkola Nr 2 przy ul. Żeromskiego w Blachowni Pani Żaneta Mazur-Nowak (nauczyciel j. angielskiego z Gimnazjum) także nie otrzymała bezwzględnej większości głosów komisji. Co dalej? Albo zostanie rozpisany nowy konkurs, albo o wyborze szefów tych placówek zdecyduje organ prowadzący czyli burmistrz Blachowni.

 

Komentarz

Jak widać pisanie przez byłego sołtysa Cisia, jakoby moja żona miała zostać dyrektorem Szkoły Podstawowej w Łojkach było kolejną brednią, byle tylko oczernić już nie tylko moją osobę, ale także i moją rodzinę. Jestem przekonany, że takie zjadliwe pisanie przez byłego sołtysa to nie majaczenie leżącego w malignie lecz działanie zamierzone, przemyślanie i celowe. Byle opluć słowem burmistrza czy niektórych radnych, byle ludzie czytali i uwierzyli, a że są to kolejne kłamstwa to kto nad tym będzie się zastanawiał?