ZAMIAST KOMENTARZA NIECH PRZEMÓWIĄ PISMA

Mieszkańcy Blachowni od wielu lat czekają na odmianę w naszej Gminie. Na większe i znaczące inwestycję no i, żeby w końcu zbiornik wodny wrócił do świetności. Wierzę, że tak będzie. Choć nie brakuje takich, którzy życzą, aby tak się nie stało. Na zasadzie – im gorzej w Blachowni, tym lepiej dla nich, bo będzie okazja odsunąć burmistrza od władzy, a wybory za niecałe 20 miesięcy.

AU Jak to drzewiej bywało.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=================================================================

Obecnie

certyfikat

 

 

 

pismo2

BURMISTRZ ODPISUJE M.IN. PANI PREMIER RP

Stanowisko burmistrza Blachowni w sprawie zbierania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOTOP. 

W połowie stycznia Pani Magdalena Maciążka, jako sołtys Łojek oraz prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Łojkowskiej, złożyła pismo do Pani Beaty Szydło, premiera rządu RP, skarżąc się m.in., że  władze Blachowni w sprawie próby otwarcia wspomnianego zakładu nie dostrzegają problemu i nie kwapią się, aby pomóc mieszkańcom. Pani Maciążka wysnuła daleko idącą myśl, że – Urząd Miejski w Blachowni nie współpracuje z organami pomocniczymi z Sołectwa Łojki i stara się sprawę jak najmocniej wyciszyć licząc, że mieszkańcy „odpuszczą”. 

Nie mam wątpliwości, nie tylko ja, że opinia publiczna Gminy miała zobaczyć, iż źle się dzieje w sołectwie, że swoje obowiązki musi porzucić nawet premier rządu, by ratować mieszkańców Łojek od niebezpiecznych odpadów (a przecież już niektórzy widzieli i pisali jak samochody do Łojek wiozły rtęć). Można zadać pytanie – kogo jeszcze wprowadzić w błąd byle tylko w złym świetle postawić władze Gminy? Burmistrz i radni nie kryli oburzenia taką postawą Pani sołtys.

Dlatego Pani Sylwia Szymańska odpowiedziała nie tylko Pani sołtys.

1

2

3

WYGRAŁEM Z BURMISTRZ PRZED SĄDEM OKRĘGOWYM W CZĘSTOCHOWIE!

… pisze były sołtys Cisia, i nie wiem czy śmiać się czy współczuć.

1. Jak Pan mógł wygrać z burmistrzem Blachowni skoro oskarżenie o zniesławienie złożyła osoba prywatna Pani Sylwia Szymańska za własne pieniądze? (Oskarżenie z art. 212 par. 1 – kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, niemającej osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska zawodu lub rodzaju działalności podlega grzywnie albo karze więzienia)

2. Sąd Okręgowy w Częstochowie po zapoznaniu się z uzasadnieniem wyroku Sądu Rejonowego w Częstochowie miał zastrzeżenia formalne do rozpoznanej sprawy i proces przeciwko Panu Gąsiorskiemu został wrócony do ponownego rozpatrzenia przed Sądem Rejonowym. Jak więc mógł Pan wygrać sprawę? Nie podejrzewam, aby za błędy SR odpowiadała Pani Sylwia Szymańska.

 

Po tych kilku zdaniach zdaje sobie sprawę, że będę szczególnym wrogiem określonej grupy osób na czele z Panem Gąsiorskim. Dalej będę oczerniany w artykułach czy w komentarzach, za które przypominam odpowiedzialność spada na właściciela strony, a może nawet będzie kolejny donos gdzie trzeba na moją osobę? Ale co nas nie zabije to nas musi wzmocnić.

KIEROWNIK ZMK ZWOLNIONY DYSCYPLINARNIE

adrPan Krzysztof Adryjański nie jest już kierownikiem Zarządu Mieniem Komunalnym w Blachowni. Według nieoficjalnych informacji za naruszenie obowiązków pracowniczych, został zwolniony dyscyplinarnie

Były sołtys Cisia, jeszcze niedawno ganił Krzysztofa Adryjańskiego za wysokie zarobki, ujawniając jego apanaże, a obecnie broni swojego sąsiada pisząc m.in. „Teraz został bez środków do życia, bez prawa do zasiłku”. Byłego sołtysa chciałbym uspokoić bo może nie wie (to też informacja nieoficjalna), że Pan Adryjański z poprzednią Panią burmistrz podpisał bardzo korzystną dla siebie umowę. Umowa o zakazie konkurencji gwarantowała, że w razie zwolnienia z ZMK pan ten przez kilka lat będzie otrzymywał znaczną część obecnej pensji. Kto z Państwa ma taką umowę z pracodawcą?

Dodam (też nieoficjalnie), że w listopadzie 2014 roku, czyli po przegranych wyborach samorządowych poprzednia burmistrz Blachowni Panu Adryjańskiemu przyznała wysoką nagrodę finansową. Nie ma też co ukrywać, że sami mieszkańcy z osiedla nie kryją zdziwienia, że w tzw. komunalce od lat pracuje tyle samo osób, mimo że w zasobach ZMK zostało jedynie 330 mieszkań, a kiedyś było to ponad 1200.

Ile zarabia Pan kierownik? To można wyczytać na stronie byłego sołtysa Cisia, który interesował się pensjami urzędników. Zachodzi pytanie czy Pan kierownik wiedząc o planowanej restrukturyzacji ZMK zapisał się do jednego ze związków zawodowych, stając się niejako podwładnym swojej pracownicy, która jest szefem tego związku? Jeśli tak, to pan ten nie będzie mógł być osobą szczególnie chronioną.

Za co konkretnie Pan Adryjański otrzymał dyscyplinarne zwolnienie? Być może takie pytanie padnie na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Blachowni.

20 MARCA RUSZA NABÓR DO PRZEDSZKOLI I KLAS PIERWSZYCH

przstolikiNa stronach Urzędu Miejskiego w Blachowni (www.blachownia.pl) można dowiedzieć się na temat rekrutacji dzieci do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych. Nabór do przedszkoli, także tych w zespołach szkolno – przedszkolnych dla dzieci 2,5.  3.  4.  5.  i 6-letnie rozpocznie się 20 marca. W tym samym dniu rozpocznie się też rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Blachownia.Do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły przyjmowane są bez postępowania rekrutacyjnego.

 

ŁOJKI PODZIELONE A1

konradowmapaRozpoczęła się budowa autostrady A 1 na terenie naszej Gminy. Nie ma wątpliwości, że sołectwo Łojki zostanie podzielone na dwie części. Połączenie drogowe będzie, jednak zmotoryzowani mieszkańcy, chcący się dostać np. z Konradowa do Szkoły Podstawowej w Łojkach, będą musieli nadrabiać drogi. Jaka szkoda, że kilka lat temu gdy były prezentowane plany budowy A1 w naszym regionie, nikt w Łojkach nie zgłaszał żadnych uwag do tego projektu. Dzisiaj wiadomo -  A 1 podzieli to sołectwo. Jak więc będą wyglądały połączenia drogowe w tym rejonie naszej Gminy?

Sołectwo Stara Gorzelnia – ul. Wielkoborska

W ciągu ulicy Wielkoborskiej, relacji Stara Gorzelnia-Częstochowa w gminie Blachownia, zaprojektowany jest wiadukt drogowy WD-367, którego zadaniem jest przeprowadzenie istniejącej drogi na autostradą A1.  Zaprojektowano wiadukt dwuprzęsłowy o konstrukcji betonowej sprężonej. W trakcie budowy A1 i wiaduktu drogowego WD-367 wykonawca został zobowiązany do utrzymywania ruchu publicznego na istniejącej drodze gminnej. W ostatniej fazie budowy autostrady A1 na odcinku F, ruch drogowy przełożony zostanie na nowy wiadukt WD-367 dla umożliwienia dokończenia budowy trasy głównej autostrady A1 w tym rejonie.

rys1

Sołectwo Łojki – ul. Długa

W ciągu ulicy Długiej (relacji Konradów – Łojki) zaprojektowany jest wiadukt drogowy WD-369, którego zadaniem jest przeprowadzenie istniejącej drogi na autostradą A1.  Zaprojektowano wiadukt dwuprzęsłowy o konstrukcji betonowej sprężonej. W trakcie budowy autostrady A1 i wiaduktu drogowego wykonawca zobowiązany został do utrzymania ruchu publicznego na istniejącej drodze gminnej DG 601106S. W ostatniej fazie budowy autostrady A1 na odcinku F, ruch drogowy przełożony zostanie na nowy wiadukt WD-369 dla umożliwienia dokończenia budowy trasy głównej autostrady A1 w tym rejonie.  Jednocześnie w ramach projektu budowy tego odcinka autostrady wykonana zostanie wzdłuż A1 po jej prawej stronie droga dojazdowa, która zapewni połączenie ulicy Długiej z ulica Piastów.rys2

Sołectwo Łojki – ul. Piastów

Projektowany odcinek autostrady A1 przecina drogę powiatową relacji Częstochowa – Stara Blachownia. Na przedłużeniu ulicy Piastów w kierunku Osady Kopalnianej zaprojektowano wiadukt autostradowy WA-370 o konstrukcji betonowej sprężonej, jednoprzęsłowy, który zapewni możliwość przejazdu pod autostradą drogą powiatową do Starej Blachowni. Ponadto zaprojektowany został nowy odcinek ul. Piastów i przebiegać będzie wzdłuż autostrady po jej prawej stronie od projektowanego ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową i drogą w kierunku Osady Kopalnianej do połączenia istniejącym odcinkiem tej ulicy. W trakcie budowy autostrady A1 i wiaduktu drogowego WA-379 wykonawca zobowiązany został do utrzymania ruchu publicznego na istniejącej drodze powiatowej. Po wybudowaniu wiaduktu WA-379 i nowego fragmentu ulicy Piastów, ruch drogowy z istniejącego odcinka ulicy Piastów przełożony zostanie na poprowadzony nowym śladem odcinek drogi powiatowej.

rys3Sołectwo Wyrazów -  ul. Wyścigowa

Docelowo przewiduje się skomunikowanie ulicy Wyścigowej z DK 46 przez projektowane włączenie tej ulicy do łącznicy węzła Blachownia i dalej przez projektowane rondo do drogi DK 46. Na linii kolejowej nr 61 wybudowany zostanie wiadukt kolejowy WK-373, który umożliwi wybudowanie po torami kolejowymi ronda zapewniającego włączenie węzła Blachownia do DK nr 46. Nie przewiduje się podczas robót ingerencji w istniejący zjazd z DK nr 46 na ul. Wyścigową. Jednak w okresie budowy autostrady A1 okresowo wystąpią przerwy w bezpośrednim połączeniu ulicy Wyścigowej z ul. Drucianą.

 

rys4

Materiał GDDKiA

ODPOWIEDŹ W SPRAWIE UL. KS. KUBOWICZA

interKub

 

 

 

 

 

 

 

DNI BLACHOWNI W MAJU

W tym roku Blachownia obchodzi 50-lecie nadania praw miejskich. Z tej okazji władze Gminy przygotowują moc atrakcji. Zatem warto 26, 27, i 28 maja nie wyjeżdżać z Blachowni.

Uroczyste obchody rozpoczną się w piątek. W sobotę i wekw niedzielę piknik gminny czyli rozrywka sportowa i muzyczna. Moc atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Hitem będzie koncert grupy „Weekend”, który będzie transmitowała telewizja.

„Weekend” na czele z Radosławem Liszewskim powstał 17 lat temu. Grupa wylansowała takie przeboje jak m.in. „Ona Tańczy Dla Mnie”, „Za miłość mą”, „Jesteś Zajebista”.                                                                                 

                                                                                                                                                      foto internet 

 

Komentarz

Ten kto zjawi się u nas na obchodach Dni Blachowni w połowie czerwca, jak podaje jeden z portali, rozczarują się. Bowiem trzydniowe święto Gminy zaczyna się w ostatni weekend maja, a nie w czerwcu. Ale nie pierwsze to kłamstwo i celowe wprowadzanie ludzi w błąd. Podobnie jak kompletną bzdurą jest fakt jakoby gwiazdą święta Gminy miał być zespół „Perfect”. Urząd Miejski w ogóle nie prowadził w tym kierunku żadnych rozmów.

O programie Dni Blachowni będę jeszcze pisał dokładniej.

WIECZÓR DLA PAŃ

dkSylaEdytaTo był wspaniały, niezapomniany, bo „babski” wieczór, mimo że na scenie MDK prezentowali się tylko panowie. Sala widowiskowa wypełniona po brzegi Paniami, aż obawiano się czy dla wszystkich starczy siedzisk.

Szarmanckie życzenia od panów z MDK otrzymali Panie burmistrz Sylwia Szymańska i przewodnicząca Rady Miejskiej Edyta Mandryk.
dkwidowniaNajpierw dla przybyłych Pań koncertował zespół „Kulturalni”. Potem wiązanka piosenek Zespołu Ludowego, w męskim składzie – na dwie harmonię, bęben i głos „Cisianie”. A na deser – grupa Mazury czyli wokalny dkMazurycud natury. Zespół udowodnił, że jest jak wino – im starszy tym lepszy. Rozgrzał Panie, nie tylko przebojami, do białości. Aż bolały ręce od oklasków. Szczególnie podobały się kupleciki czyli przyśpiewki do poszczególnych osób. Było coś dla ucha, było coś dla podniebienia. Na Panie czekał poczęstunek. Było tak przyjemnie, że niektóre przy wyjściu pytały – czy za rok 8 marca MDK też nie zapomni o dniu kobiet?

 

Wszystkim Paniom raz jeszcze składam najlepsze życzenia.

ŻYCZENIA DLA PAŃ

kwiaty

Dlaczego Dzień Kobiet

obchodzimy 8 marca?

Bo kobiety to ósmy cud świata.

Wszystkim Paniom,

tym starszym i tym młodszym,

składam najserdeczniejsze życzenia.

Rzeczywistości piękniejszej od marzeń.

CHLEBA NASZEGO GEESOWSKIEGO – CZYLI KILKA SŁÓW O RODZIMYM PIECZYWIE

gs

Znajomy przebywając u mnie kilka dni (niestety na mój koszt) zauważył coś ciekawego. Stwierdził – u was w Blachowni ludzie jedzą, leczą się i piją (oczywiście miał na myśli wody mineralne). I rzeczywiście coś jest na rzeczy bowiem do wszystkich „paśników” jest bardzo blisko. W odległości 300 metrów mam, do godziny 20, a czasami dłużej, 4 apteki. Sklepów z zimnymi napojami… też się ulewa – ponad 15. Artykuły spożywcze, a szczególnie chleb, mogę kupić, aż w 10 punktach Tyle tego, że nie sposób spamiętać jakie i gdzie produkty są najtańsze. chlebTakiego dylematu nie mam już gdy kupuje pieczywo. Wybór jest od lat ten sam. Bułki czy chleb tylko z GS Samopomoc Chłopska w Blachowni. Reszta nie ma znaczenia – najczęściej kupuje tam gdzie są małe kolejki. Przyjezdni też potwierdzają, że chleb z piekarni geesowskiej w Blachowni jest szczególnie dobry. Jego świeżość, smak czy zapach nie mają sobie równych i na długo zapadają w kubkach smakowych. Tak sobie myślę, że może zabraknąć wielu produktów, ale nie tego chleba. Życzę więc rodzimym piekarzom z Sosnowej 43, aby mimo rosnącej konkurencji pod „nosem” nie dali się „z piec” i dalej wyrabiali tak smakowite pieczywo.

PÓŁ ŻARTEM, PÓŁ SERIO

lampa

Żartując można zauważyć, że ta lampa znajduje się 20 metrów od sklepu monopolowego.

A tak poważnie – dewastacja urządzenia to zapewne dzieło nie jednej osoby. Być może po wizycie w sklepie obok przybyło tyle siły?

 

MOJE INTERPELACJE

Na poniedziałkowej sesji w imieniu mieszkańców złożyłem interpelacje w sprawie przycinki kubdrzew i naprawy ul. ks. Kubowicza. Chodzi o obcięcie nisko rosnących gałęzi przy ul. ks. Kubowicza 2 i 4, a także przy ul. Sportowej tak, by do mieszkań tych bloków wpadało więcej światła dziennego.

Inna interpelacja to gorąca prośba o przeprowadzenie inspekcji sanitarnej przy ul. Ks. Kubowicza przy blokach nr 8 i 6 oraz wyjaśnienie przyczyn zapadania się asfaltu przy bloku nr 6. Prosiłem też o jak najszybsze położenie nowej nakładki asfaltowej na długości całej bocznej ulicy od bloku nr 8 do murowanych budynków ryneczku. Dodam, że była to kolejna interwencja w tej sprawie.

W MIARĘ SPOKOJNA SESJA

tomekRadni na dzisiejszej sesji podjęli kilka uchwał oświatowych ustalając m.in. sieć szkół podstawowych i gimnazjów w nowym ustroju szkolnym. Na zakończenie sesji zrobiło się goręcej za sprawą przyjętego stanowiska w sprawie rozpatrzenia wniosku prezesa Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Ziemi Łojkowskiej, a zarazem sołtysa Łojek.

Chodzi o odpowiedź Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na pismo, które Pani Magdalena Maciążka skierowała właśnie do Premiera Rządu.  Owszem, radni na Komisji Budżetu 23 lutego zdecydowali, że sprawą tego Stanowiska zajmą się na kolejnym posiedzeniu czyli mniej więcej za miesiąc. Na poniedziałkowej sesji zdecydowana większość radnych w głosowaniu (10 za przy jednym głosie przeciw) uznała, że Pani premier nie może tak długo czekać na odpowiedź (po prostu nie wypada Pani premier trzymać tak długo w niepewności) i podjęli decyzję, że to Pani burmistrz Blachowni odpowie na, moim zdaniem nieprawdziwe, zarzuty czy oskarżenia pod adresem szefa Gminy i Rady. Pani Maciążka namawiała radnych, aby w Stanowisku nie łączyć jej dwóch funkcji – prezesa Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Ziemi Łojkowskiej i sołtysa Łojek. Jednak Rada zauważyła, że na piśmie do Prezesa Rady Ministrów widnieją dwie pieczątki, zatem Pani Maciążka reprezentowała nie tylko Stowarzyszenie, ale także mieszkańców sołectwa.

LEWIATAN NAJWCZEŚNIEJ W KWIETNIU

lewiatanOd wielu miesięcy mieszkańcy Gminy mają okazję obserwować budowę nowej placówki handlowej. W miejscu tym swoje towary ma sprzedawać sieć Lewiatan. W małej galerii powstanie m.in. kolejna apteka w Blachowni i kawiarenka. Kiedy otwarcie? Nie wcześniej niż 5 kwietnia.

OSTANIE ŚLIZGI

slizgiNiezaprzeczalnie wiosna zbliża się dużymi krokami. To już ostatnie chwile, aby skorzystać z lodowiska.

RADNI ZACHWYCENI PRZEDSZKOLEM

prz1Czwartkowe obrady Komisji Budżetu Rady Miejskiej w Blachowni rozpoczęły się od zwiedzania nowo wyremontowanego przedszkola przy ul. Żeromskiego. Radni, na zaproszenie burmistrza Pani Sylwii Szymańskiej, zwiedzali pomieszczenia, w których od godz. 6 rano do 18 przebywają przedszkolaki. Radni byli zachwyceni, nie spodziewali się takiej przemiany.

Żartobliwie porównując dwa przedszkola, to przed i po remoncie, to tak jakby człowiek z GS-u przeszedł do Pewexu. To już naprawdę XXI wiek. Pięknie wyposażone przestronne sale, wspierające rozwój maluchów, łazienki także dla dzieci z niepełnosprawnością czy szatnia mogą budzić zazdrość innych, podobnych placówek. Nowe stoliczki, krzesełka, tablica interaktywna czy zabawki sprawiają, że dzieci naprawdę dobrze się tu czują. Co ważne w salach i na korytarzach pojawią się kamery. A na wiosnę będą kolejne powody do radości. Na terenie przedszkola zostanie wybudowany nowy plac zabaw oraz ogrodzenie. Dlaczego tak wcześnie się urodziłem – żartował jeden z radnych.

przstolikiprzszafkiprzradniduża salaprzesciana

 

 

 

 

 

przburmistrzabawa

Burmistrz Blachowni szybko została „zagospodarowana” przez dzieci do wspólnej zabawy.

POZIMOWE SPRZĄTANIE GMINY

wiez2Trwa pozimowe sprzątanie gminy Blachownia. Więźniowie zbierają to co odkryły roztopy. Co „zostawiła” zima na małym obszarze panowie w ciągu dwóch dni zmieścili w ponad 30 workach. A to dopiero początek sprzątania. Trwa też przycinanie drzew.

ciecia

 

 

 

 

Zapewne tej wiosny i lata do okien mieszkańców bloku nr 8 przy ul. Żeromskiego wpadnie więcej dziennego światła.

SESJA W PONIEDZIAŁEK

ses1ses2

STAROSTA ROZDAŁ SWOJE OSKARY

statu16 edycja konkursu, 16. nominowanych, 6 kategorii i 7. nagrodzonych. Krzysztof Smela, starosta częstochowski rozdał statuetki Za Zasługi na rzecz Powiatu za miniony rok.

W kategorii Edukacja i Kultura statuetki otrzymali Joanna Haładyn, mieszkanka Olsztyna, radna Powiatu Częstochowskiego, nauczyciel języka niemieckiego w Technicznych Zakładach Naukowych w Częstochowie oraz Zespół Obrzędowy „Grusza” z Rzerzęczyc, gm. Kłomnice. W poprzednich latach otrzymali 5 nominacji.

W kategorii samorządność i przedsiębiorczość wyróżnienie powędrowało do rąk Krzysztofa Nabialczyka, radnego Powiatu Częstochowskiego i społecznika działającego w OSP i Kółku Rolniczym.

Kategorii Polityka Społeczna należała do Alicji Grzegorczyk – dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lelowie, radnej Gminy w Dąbrowie Zielonej.

Statuetka w dziedzinie Sport i Turystyka trafiła do Mstowa a konkretnie do wójta Tomasza Gęsiarza, który jest zarazem wiceprezesem Częstochowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej.

Osobowością minionego roku została Grażyna Klamek wieloletnia dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.

Wydarzeniem roku kapituła konkursowa wybrała inscenizację Bitwy pod Mełchowem z 1863r.